“พะยูน” ในทะเลไทยยังคงมีอยู่เป็นสัตว์สงวนของไทยและยังคงหาอาหารอยู่ในทะเลอันดามันระบบนิเวศหญ้าทะเลจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อปริมาณสัตว์น้ำและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล เพราะเป็นแหล่งอนุบาล แหล่งวางไข่ แหล่งหากิน แหล่งเจริญเติบโตและแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน และเต่าทะเล เป็นต้นที่บ้านบ่อหินฟาร์มสเตย์ มีการเก็บเมล็ดหญ้าทะเลเพื่อนำไปขยายพันธุ์กับโครงการ “ธนาคารหญ้าทะเล” เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเล อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาศให้ทุกคนได้ลงมือทำ เพื่อเป็นการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึก ต่อสมาชิกอาสาที่ร่วมกิจกรรม อีกด้วย

10 ก.พ. 60
20.00 เดินทางออกจาก กรุงเทพ ที่ ปั้มปตท.สนามเป้า
.
11 ก.พ. 60
09.00 ทานอาหารเช้า( มื้อ1 )ที่ บ้านบ่อหิน อำเภอสิเกา
10.00 รวมตัวแนะนำตัว พูดคุยกับผู้นำชุมชน และอธิบายวิธีการปลูกหญ้าทะเล
12.00 ทานอาการกลางวัน ( มื้อ 2 ) พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมทำกิจกรรม
13.00 ออกเดินทางไปปลูกหญ้าทะเล
– นำอาสาปลูกหญ้าทะเล
– เล่นน้ำ
– ดูพระอาทิตย์ ตกที่หาดเก็บตะวัน

17.00 กลับเข้าที่พัก แยกย้ายทำภาระกิจส่วนตัว นัด เวลาทานอาหารเย็น ( มื้อ 3 )
19.00 พูดคุยชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป ชม “ ลิเกป่า ” ที่กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา
22.00 แยกย้ายพักผ่อน

12 ก.พ. 60
07.00 ทานอาหารเช้า ( มื้อ 4 )
08.00 มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากเมง
08.30 ถึงท่าเรือปากเมง ขึ้นเรือ
– นำท่านดำน้ำดูปะการัง เกาะไหง,เกาะเชือก,เกาะกระดาน
– ขึ้นพักชายหาดเกาะกระดาน
– เข้าถ้ำมรกต ณ เกาะมุก ( Unseen in Thailand )
( ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ในเรือระหว่างเดินทาง )
16.00 เดินทางกลับท่าเรือ ขึ้นรถไปที่พัก บริเวรลานปูดำ เขาขนาบน้ำ
18.00 เดินทางถึงที่พัก แบ่งเข้าห้อง พักผ่อนตามอัธยาศัย
– ถนนคนเดิน
– ลาบปูดำ เขาขนาบน้ำ
( รับประทานอาหารตามอัธยาศัย )

13 ก.พ. 60
07.00 ทานอาหารเช้า ( มื้อ 6 )
08.30 เดินทางออกจากที่พัก มุ่งหน้าไปชุมพร
12.00 ทานอาหารกลางวัน(รับประทานอาหารตามอัธยาศัย) สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นทึ่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่หาดทรายรีนี้เป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ ( อาสาเก็บขยะ )
14.00 ออกเดินกลับ กทม. เวลาถึงโดยประมาณ 23.30 น. ขึ้นอยู่กลับสภาพการจราจร ระหว่างทางแวะซื้อของฝากและทานอาหารเย็น

ติดตามกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/events/545605752315258/


*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ค่าใช้จ่าย

** 3,200 ( มัดจำ/จอง 1200 ) ส่วนที่เหลือ จ่ายในเดือนถัดไป หรือก่อน 15 มกราคม 60

ประกอบด้วย
– ค่ารถบัสปรับอากาศ
– ค่าที่พัก 2 คืน
– ค่ากิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำ , ถ้ามรกต – ค่าอาหาร 6 มื้อ
– ค่าเข้าอุทยาน
– ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ด

อุปกรณ์ ที่ สมาชิก ต้อง นำมาเอง
– เสื้อผ้าลงปลูกหญ้า,ล่องเลปักษ์ใต้
– หมวกกันแดด,ครีมกันแดด
– ยาที่เกี่ยวกับโรคประจำตัว
– กล่องถ่ายรูป
หมายเหตุ * อาหารบางมื้อ สมาชิก ต้องออกด้วยตัวเอง

วีธี การสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม
1. โอนเงิน ผ่าน เลขบัญชี “ 628 - 2 - 29139 – 6 ” กสิกรไทย นายสุรศักดิ์ ประไพรินทร์
2. สมาชิก แจ้งการโอนเงินผ่านใน ข้อความ https://www.facebook.com/googles.tong
หรือ Line หมายเลข Tel. 0972981509

2.1 ชื่อจริง – นามสกุล
2.2 ชื่อเล่น
2.3 เบอร์โทรติดต่อกลับ
2.5 รูปถ่ายใบเสร็จ ติดวันรายละเอียดวันและเวลาโอนเงิน

ค่าใช้จ่าย : 3200