กิจกรรมสุข(ศุกร์)ใจอาสา ขุดลอกคลองสัญจรสาธารณะ
สืบเนื่องโครงการ อาสาพัฒนาชุมชน (ลุ่มน้ำใจ)

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

[ สถานที่ ] ต.คลองเขิน จ.สมุทรสงคราม
๑.คลองชุมชนตลาดน้ำทาค่า ทำกิจกรรมขุดลอกคูคลอง
๒.วัดศรีศรัทธาธรรม สถานที่ประชุมและอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย


[ ความตั้งใจ ]
๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้านลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา
๒. ลอกคลองสาธารณะให้เรือสัญจรได้สะดวก (คลองน้ำไหล)
จะมีทีมลุยน้ำตักดินโคลนในคลอง ส่งให้ทีมที่อยู่ด้านบนลำเลียงไปเท สามารถเลือกหน้าที่ตามความสะดวก
๓.รองบพัฒนาไม่ได้สักที ลำคลองก็ตื้นเขินพายเรือก็ติดท้อง
สัญจรก็ลำบาก เห็นทีประชาชนอาสาต้องลงแรงกันเอง
๔. ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม
๕.มาค่ายต้องช่วยกันลงขัน (ลงแรงลงเงิน ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้ำดื่มดูแลตัวเอง) ทำงานแบบชาวบ้านเพราะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานไหน[ รับอาสาสมัคร ] ๕๐ ท่าน
กิจกรรมเป็นสาธารณะการกุศล ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมกิจกรรม

[สำคัญ]

  • ขอความร่วมมืออ่านรายละเอียดต่างๆ ได้เขียนไว้ชัดเจนแล้ว
  • สำหรับบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่ อยากจะพาพนักงานมาพัฒนาจิตใจร่วมกับเราก็ให้สมัครมาตามระบบเท่านั้น งานนี้ไม่ได้รับจัดให้เฉพาะกลุ่ม
  • สำหรับนักศึกษามาเก็บชั่วโมงกิจกรรม ต้องเอาเอกสารมายื่นที่โต๊ะลงทะเบียนก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.ไม่เช่นนั้นไม่เซ็นรับรองให้ กิจกรรมในครั้งนี้เซ็นรับรองให้ ๖ ชม. แห่งความดี 
  • เปิดรับอาสาที่พร้อมที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมทุกท่าน  กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป 
  • อุปกรณ์ทางทีมงานเตรียมให้พร้อม แค่มาให้ตรงตามนัดหมายก็พอ

 

[ การเดินทาง ]
วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน จ.สมุทรสงคราม

๑. รายละเอียดการเดินทาง กรณีขับรถมาเอง
ให้วิ่งตามถนนพระราม ๒ ผ่าน จ.สมุทสาคร เข้าสู่ สมุทรสงคราม หรือใช้ระบบนำทาง GPS หรือ Google map นำทาง โดยพิมพ์คำค้นหา วัดศรีศรัทธาธรรม /ถ้าไม่ขึ้น ให้ค้นหาตลาดน้ำท่าคา จะอยู่ใกล้วัดประมาณ ๒ กม.

๒. กรณีเดินทางมาโดย รถตู้โดยสาร
ขึ้นรถตู้ที่ อนุสาวรีย์ คิวรถจะอยู่ใต้ทางด่วน เส้นถนนนพหลโยธิน (คิวรถตู้แม่กลอง เบอร์ติดต่อ 087-1555187 , 080-0228567 , 086-8070745) สาย กรุงเทพ – สมุทรสงคราม(แม่กลอง) ราคา ๗๐ บาท
(ขามาจากกทม.ลงรถตู้ที่ตลาดแม่กลอง แล้วให้เดินมารอที่วัดป้อมแก้ว มาไม่ถูกให้ถามทางคนแถวนั้น) จะมีรถกระบะอาสา รอรับจากวัดป้อมแก้วเข้ามาวัดศรีศรัทธาธรรม และขากลับ จะไปส่งที่วินรถตู้กลับกทม.


[ กำหนดการ ] 
วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนที่ ศาลาเมรุหลังคาเขียว วัดศรีศรัทธาธรรม
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๐๙.๔๕ น. พูดคุยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
เวลา ๐๙.๔๕ น. – ๑๐.๐๐ น.ออกเดินทางสู่ คลองชุมชนตลาดน้ำทาค่า รับอุปกรณ์และเริ่มกิจกรรมขุดลอกคูคลอง
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.สุขใจอาสาขุดลอกคูคลอง สถานที่เป็นคลองน้ำไหล ระดับน้ำประมาณเอว ใช้ถังตักดินโคลนขึ้นมา ทีมลำเลียงนำมาเทในพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้เหมาะสม
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. เก็บล้างอุปกรณ์และทำความสะอาดร่างกาย
เวลา ๑๒.๓๐ น – ๑๔.๐๐ น. กลับมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายที่วัดศรีศรัทธาธรรม  และพักรับประทานอาหารกลางวัน ( อาหารรับผิดชอบตัวเอง จะมีร้านค้าอาหารตามสั่งอยู่ข้างวัด )
เวลา ๑๔.๐๐ น – ๑๔.๓๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และ ถวายสังฆทานกราบลา ท่านเจ้าอาวาส เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

http://www.อาสาสมัคร.com


https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKVRv4cMpuJbO_RzLQCHT0hSaa7MMV3PU-9SOLzK6UTC12eQ/viewform?usp=send_form

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วรอการติดต่อกลับทางเมล์ หากเข้าลิงก์สมัครไม่ได้ ให้ส่งชื่อ ชื่อกิจกรรม เบอร์โทร มาที่ arsa.aree@gmail.com (หากไม่มีอีเมล์ ให้สมัครผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ)

ค่าใช้จ่าย : ฟรี