โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
กิจกรรม อาสายิงเมล็ดพันธุ์พืชและ สร้างฝายชะลอน้ำ
วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

[ สถานที่ดำเนินกิจกรรม]
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
๒.สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
๓.พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง)

[ เนื้องานกิจกรรม ]
๑. เดินป่าในเส้นทางธรรมชาติ (ตามลำห้วยที่มีการสร้างฝายชะลอน้ำไว้) ระยะทางไปกลับ 3 กิโล
๒. ยิงเมล็ดพันธุ์พืชระหว่างเดินป่า
๓. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
๕. สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
๖. พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง)

Seed Bombs  เป็นผลก้อนดินเหนียว(Clay) ปั้นและผสมกับปุ๋ยหมัก(Compost) คลุกเมล็ดพืช พร้อมปลูกได้ทันที ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และปลูกต้นไม้แบบง่ายๆ เพียงแค่ทำ Seed Bombs มาแล้ว อยากให้ที่ตรงไหนมีต้นไม้สีเขียวงอกขึ้นมาเราก็โยนไปตรงนั้นเลย แต่ถ้าเป็นพื้นที่ป่า ต้องศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับรูปแบบป่าไม้และพันธุ์พืชท้องถิ่นให้ดีเสียก่อน เพื่อการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสรอดให้กล้าพันธุ์ที่งอกมา มีการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ และคงรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ดั้งเดิม

เป็นกระสุนเมล็ดพันธุ์ที่อาสาโครงการปั้นก้อนบุญ แก่งกระจาน ปั้นไว้ ทางเราเก็บไว้ สำหรับงาน seed bomb แต่เนื่องจากช่วงนี้ฝนกตกบ่อย ทำให้มีความชื่น ก็พบว่ามีการงอกเกิดขึ้น (อันนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ ดูไม่แข็งแรง เพราะว่า เราใส่ตะกร้าที่มี การทับกัน และไม่เจอแสงแดด) ซึ่งต้องการชี้ให้เห็นว่า การปลูกโดยการยิงเมล็ดพันธุ์ที่มีดินห่อหุ้ม ช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดได้ดี


[ รับสมัครอาสา ]  ไม่จำกัดอายุ
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ และ เดินทางมาเอง
[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๕๐ บาท (450)
กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรม ๒๐๐ บาท 


โดยแจกแจงดังนี
เป็นค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ (เป็นข้าวราดแกง)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ

ใบสมัครอยู่ในกรอบสีฟ้าด้านล่างสุดของหน้า


 

[ กำหนดการ ]
วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี (สำหรับอาสาท่านใดรอขึ้นรถ บริเวณป้ายรถเมล์ ฝั่งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ รถบัสจะไปถึงเวลา ๐๗.๔๐ น.
จะมีทีมงานลงไปรถบัสไปเรียกท่านขึ้นรถ )

(สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ เวลา ๑๑.๐๐ น.)

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนใช้แรง (สวัสดิการ ๑ มื้อ )
เวลา ๑๒.๓๐ น – ๑๔.๓๐ น. เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ตามเส้นทางลำน้ำ และ ยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม ) ตามเส้นทาง และ ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมร้องเพลง ต้นไม้ของพ่อ
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปยังสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำแคว (ศึกษาประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายมรณะ)
ถ้าสนใจจะเข้าพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค่าเข้า ๔๐ บาทรับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
…………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เว็บไซต์ http://www.อาสาสมัคร.com


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook logo
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

 

 

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ykLUXDH5BeOrQpUvywI8sk3lhMAintV9M-oouPPO-5falQ/viewform?usp=send_form

 

กรอกใบสมัครแล้วรออีเมล์ติดต่อกลับภายใน ๑-๒ วัน 

ค่าใช้จ่าย : ๔๕๐