กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้อาสาได้ทำปุ๋ยจากเศษขยะ และ สามารถเป็นอาหารเเละยารักษาโรคได้ และ แจกจ่ายให้ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดขยะของชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียว ปลูกสำนึก ปลุกชีวิต เยาวชนรักษ์เกษตร

เนื่องจาก มีการตัดไม้ทำลายป่า สภาพแวดล้อมถูกทำลายด้วยการเผาป่า เผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร สภาพดินเสื่อมโทรม จากการใช้สารเคมี
กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว จึงผลิตผักปลอดสารพิษ และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รวมทั้งสิ้น 47 ราย มีโรงคัดบรรจุ ได้รับการรับรองมาตรฐานการรวบรวมผักอินทรีย์และคัดบรรจุอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร และ ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตกิจกรรมการเพาะปลูกโดยไม่พึ่งพาสารเคมี และดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรที่สนใจการปลูกผักไม่ใช้สารเคมี

ทำปุ๋ยจากเศษอาหาร ในครัวเรือน

เชื่อหรือไม่ว่าเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ที่เหลือจากในครัวหรือในสวนมิได้เป็นเพียงขยะไร้ค่า หากแต่สามารถนำมาผ่านขั้นตอนกระบวนการเพื่อผลิตปุ๋ยใช้ได้ในราคาถูก นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังประหยัดเงิน (เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้มาก) แถมยังทำให้ต้นไม้ในสวนเจริญเติบโตงอกงามได้ด้วยมือของคุณเอง

กิจกรรมพิเศษ เรื่องกัญชารักษาโรค

โดยการฟังบรรยายจากผู้ป่วยที่สามารถรักษาโดยใช้กัญชา และ เรียนรู้ถึงสรรพคุณที่ใช้ในทางการแพทย์ ทั้งคุณ และ โทษ เพื่อให้คณะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไป เนื่องจากกัญชาเป็นที่สังคมให้ความสนใจ และ มีหลายหน่วยงานผลักดันให้ถูกกฏหมาย แต่ปัจจุบัน รัฐบาลอนุญาติให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

ตารางกิจกรรม

28 กย

5.30 ออกเดินทางจาก ปตท bts สนามเป้า
10.00 ถึงอำเภอวังน้ำเขียว
เริ่มกิจกรรม ปรับทัศนคติ และ เรียนรู้การจัดการขยะ
และ ฟังเรี่องรารว ของกัญชากับแพทย์แผนไทย และ การรักษาโรค โดยคนที่หายป่วยโดยใช้กัญชา

12.00 ทานอาหารเที่ยง
13.00 เริ่มกิจกรรมทำปุ๋ยจากขยะ
15.00 นำปุ๋ยที่ทำเสร็จแจกจ่ายให้ชุมชน และ นำไปเทในสวนเกษตรแทนการใช้สารเคมี
17.00 เดินทางกลับ
21.00-22.00 ถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

**กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 850 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/AJQaAfZ9qtMxGXuo7 *

5.หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsuteeสิ่งรวมในทริป

1 ค่ารถไปกลับกรุงเทพ
2 เสื้อกิจกรรม 1ตัว
3 อาหาร 1 มื้อ
4 ค่าอุปกรณ์ทำอาสา
5. ค่าวิทยากร และ บริจาคให้หน่วย
6.อาหารว่างระหว่างกิจกรรม


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 850