“กิจกรรมรวมพลคนอาสาธรรม” จัดขึ้นเป็นประจำ ณ วัดพระธรรมจักร ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ ที่มีหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติธรรมในระดับหวังผล โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจในธรรมะ ได้ร่วมกันสร้างกุศล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่านกระบวนการ “เวยยาวัจจมัย” หรือ “การขวนขวายในกิจที่ชอบ”

สำหรับกิจกรรมรวมพลคนอาสาธรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๔ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อช่วยสนับสนุนงาน “อาจาริยบูชามหากุศล” ซึ่งเป็นหนึ่งในงานบุญใหญ่ประจำปีของศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธ วิหาร โดยจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นมหากุศลแด่พระอาจารย์ชัชวาล ชินสโภ องค์ประธานกัมมัฏฐานาจริยะ โดยกิจกรรมที่อาสาสมัครสามารถมีส่วนร่วมได้นั้นมีหลากหลาย อาทิ ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ดูแลต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน แจกและรวบรวมแบบสอบถาม แจกสื่อธรรมะ เขียนใบอนุโมทนาบัตร ฯลฯ

ทั้งนี้ นอกจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมบุญเวยยาวัจจมัยแล้ว อาสาสมัครทุกท่านยังได้มีโอกาสสร้างกุศลด้วยการรักษาศีล ฟังธรรมและเรียนวิธีการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นด้วย

หมายเหตุ : วัดพระธรรมจักร ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็น ๑ ใน ๑๕ สำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบ ตามแนวทางสติปัฏฐานสูตร โดยคัดเลือกจาก ๑,๐๐๑ วัดทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/1HddOU

สิ่งที่ต้องเตรียม :เสื้อผ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับค้างคืนที่วัด

รับสมัครภายใน 22 มกราคม 59

รายละเอียดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ ๒๓ ม.ค.๕๙
๘.๐๐ – ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
๘.๓๐ น. ออกเดินทางตรงเวลา
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. เดินทางถึงวัด กราบพระปลัดชัชวาล ชินสโภ ร่วมกันรับศีล ๕
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อเตรียมงานอาจาริยบูชามหากุศล
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทำกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่และสรุปกิจกรรมประจำวัน
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ร่วมกันรับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. เข้านอนอย่างมีสติ

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ม.ค.๕๙
๖.๐๐ – ๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๖.๓๐ – ๘.๓๐ น. ร่วมจัดเตรียมสถานที่ช่วงเช้า
๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ตักบาตรอาหารแห้ง
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. เจริญวิปัสสนาภาวนา และถวายสังฆทาน
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ถวายผ้าป่า บังสุกุล ถวายไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมและรับโอวาทจากพระอาจารย์ชัชวาล ชินสโภ
๑๓.๐๐ น. สรงน้ำพระ รับพร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณบรรพต วรธรรมบัณฑิต (คุณโน้ต)
โทร ๐๘๔-๘๗๔-๕๖๙๙
อีเมล asa.buvec@gmail.com

Line ID : woradham

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ ๑กดปุ่ม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ทางด้านล่างของหน้านี้ เพื่อเก็บสะสมเวลากับทางเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา

ขั้นตอนที่ ๒กรอกใบสมัครตามลิงก์นี้https://goo.gl/whhkEv

ขั้นตอนที่ ๓ผู้ประสานงานกลุ่มอาสาธรรมตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี