ปิดรับสมัคร

อาสาสมัคร รณรงค์เก็บขยะ (ทัศนาจร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ) เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

สืบเนื่อง โครงการหนึ่งชั่วโมงแห่งความดี (รณรงค์เก็บขยะ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พัฒนามหานครแห่งจิตใจ ปีที่ ๖ )

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

[ สถานที่ ] 
๑. รณรงค์เก็บขยะ ท้ายหาด เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
๒. ทัศนาจรพื้นที่ประวัติศาสตร์
๒.๑ จุดชมวิวและสักการะ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชัง
๒.๒ นมัสการ รอยพระพุทธบาทจำลอง จาก พุทคยา ประเทศอินเดีย ณ ไหล่คยาศิระ ไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้า
๒.๓ เยี่ยมชมพระจุฑาธุชราชฐาน (พระหนักฤดูร้อนแห่งแรก ของกรุงรัตรโกสินทร์ )
๒.๔ จุดชมวิวทะเล สะพานอัษฎางค์ สะพานโรแมนติกสถานที่ถ่ายรูปขึ้นชื่อ เกาะสีชัง
๒.๕ เล่นน้ำทะเล ชายหาดถ้ำพัง อ่าวอัษฎางค์


[ ลักษณะกิจกรรม ] 

๑. เก็บขยะ และร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาด
๒. รับรู้ มองเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขที่ ตัวของเราเอง
๓.ใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง
๔.ให้การปฏิบัติดี เป็นธรรมทานแก่ผู้อื่น โดยการทำให้ดู ทำให้ดี ทำให้เป็นแบบอย่าง
๕.ทัศนาจรสถานที่ทางประวัติศาสตร์
๖. เดินทางโดยรถบัส รถสองแถว และล่องเรือ[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๗๐ ท่าน  (รถบัส ๕๐ ท่าน เดินทางมาเอง ๒๐ ท่าน)
[เดินทางโดย ] 
๑.รถบัสปรับอากาศ
๒.ล่องเรือ สีชังพาเลส
๓.รถสองแถวไปยังสถานที่ต่างๆบนเกาะ


[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๕๕๐ (550) บาท 
โดยแจกแจงดังนี
เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
เป็นค่าเช่า เหมาเรือข้ามเกาะ ไป – กลับ 
เป็นค่าเหมารถสองแถว รับส่งยังสถานที่ต่างๆ บนเกาะสีชัง 
ค่าอาหาร ๑ มื้อ ข้าวเหนียวหมู/ไก่ + ไข่ต้ม ห่อใบตอง น้ำดื่ม
ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

กรณีเดินทางมาเอง รับ ๒๐ ท่าน
ร่วมสมทบทุนกิจกรรม ท่านละ ๒๕๐ บาท 


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7yiPxEXV2xaD40CTkQQJu9qIn2rbAXsatkfZ7e0DnPN-W5g/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ] 

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๙. ๓๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเกาะลอย จ.ชลบุรี ( ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! ครับผม )

(สำหรับอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง นัดพบบริเวณศาลาท่าลงเรือเกาะลอย เวลา ๐๙.๓๐ น. เรือออก ๑๐.๓๐ น. แนะนำให้มาก่อนเพื่อเตรียมตัว)

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ล่องเรือ สีชังพาเลส มุ่งหน้าสู่เกาะสีชัง
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เดินทางด้วยรถสองแถว ไปยังศาลาอเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมสัมพันธ์ และพูดคุยรายละเอียดกิจกรรม
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหาร (สวัสดิการ ๑ มื้อ ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ไข่ต้ม ห่อใบตอง )
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.เดินขึ้นเขาใหญ่ นมัสการ รอยพระพุทธบาทจำลอง จาก พุทคยา ประเทศอินเดีย ณ ไหล่คยาศิระ ไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้า
เวลา ๑๓.๔๐ น – ๑๔.๔๐ น. ลงแรงร่วมใจ เก็บขยะ รักษาความสะอาดบริเวณ ท้ายชายหาดเกาะสีชัง
เวลา ๑๔.๔๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เล่นน้ำทะเล ชายหาดถ้ำพัง อ่าวอัษฎางค์ พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ทัศนาจร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พระจุฑาธุชราชฐาน (พระหนักฤดูร้อนแห่งแรก ของกรุงรัตรโกสินทร์ ) และจุดชมวิวทะเล สะพานอัษฎางค์ สะพานโรแมนติกสถานที่ถ่ายรูปขึ้นชื่อ เกาะสีชัง
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. เดินทางลงเรือข้ามกลับ ท่าเรือเกาะลอย
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้บนรถบัส เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


 

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7yiPxEXV2xaD40CTkQQJu9qIn2rbAXsatkfZ7e0DnPN-W5g/viewform?usp=send_form

ค่าใช้จ่าย : 550 และ 250