ยินดีต้อนรับ สู่เทศกาลเจริญสติ  ชวนมาปฏิบัติภาวนา
เพื่อยังประโยชนแห่งตน และสาธารณะประโยชน์แห่งท่าน

…………………………………………………………….

ในโครงการ จิตอาสาถักไม้กวาด ถวายวัด

ชื่อกิจกรรม อาสาสมัคร ลิด/เหลา ทางมะพร้าว (ใช้สำหรับทำไม้กวาดถวายวัด)
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น.

สถานที่ทำกิจกรรม จ.นครนายก
๑.วัดถ้ำสาริกา (อดีตถ้ำ ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยมาบำเพ็ญธรรม)
๒.น้ำตกนางรอง

 

รายละเอียดกิจกรรม

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางโดยรถบัสพัดลม

สมทบทุนค่ากิจกรรม ๓๙๐ บาท

*ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ*
๑.ค่าเช่าเหมารถบัสพัดลม
๒.ค่าอาหารน้ำดื่ม (ข้าวเหนียมหมู/ไก่ ห่อใบตอง)
๓.สมทบทุนค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานน้ำตกนางรอง
๕. ค่าบำรุงวัด ค่าน้ำค่าไฟ และชำระหนี้สงฆ์

(เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะ รับอาสาสมัครที่เดินทางพร้อมรถบัสเท่านั้น )

…………………………………………………………….

[ ความตั้งใจ ] ๑.เผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒. ทางมะพร้าวที่ได้นำถวายวัด เพราะที่วัด พระท่านได้ถักไม้กวาดใช้เอง
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

………………………………………………………………..

กำหนดการ

*วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘*

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๐๐ น. – เวลา ๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้า สู่วัดสาริกา จ.นครนายก

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติภาวนา ตื่นรู้อยู่กับตัวเอง

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ในกิจกรรม อาสาสมัคร ลิด/เหลา ทางมะพร้าว (ใช้สำหรับทำไม้กวาดถวายวัด

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักกลางวัน กินง่าย อยู่ ง่าย ไม่เรื่องมาก เป็นผู้ประมาณตนในการบริโภค (สวัสดิการ ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ห่อใบตอง)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๒๐ น. ชวนผ่อนพัก ตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่น ตามดูรู้หายใจเข้าออก ในอิริยาบท สงบ

เวลา ๑๓.๒๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติ ลิด/เหลาทางมะพร้าว รอบบ่าย

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. พูดคุยรับฟัง เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีสติ

ในตอนท้าย ถวายทางมะพร้าวและไม้กวาดทางมะพร้าวให้ทางวัด ทำความสะอาดศาลาและ จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. พักผ่อนเล่นน้ำตกคลายร้อน ณ น้ำตกนางรอง

เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

( กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )

…………………………………………………………….

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

……………………………………………………………

[ สอบถามเพิ่มเติม ] คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน (คลิกลิงก์ใบสมัครด้านล่างนี้)

https://docs.google.com/forms/d/1nAtjLuTkoUnKq7F5kklQs6aiAH9Mztjeacza2304Kak/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ หากไม่สามารถกรอกใบสมัครตามลิงก์ได้ ให้ส่ง ชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์ มาที่ อีเมล์ arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : สมทบทุนค่ากิจกรรม ๓๙๐ บาท