ใจสุข จิตอาสา
สมัครเป็นอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์

          มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548ปัจจุบันมีเป้าหมายใน  5 สถานสงเคราะห์ 
          จากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิสุขภาพไทย พบว่า อาสาสมัคร 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน เพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เป็นประจำต่อเนื่องกัน 16 ครั้ง(ประมาณ 4 เดือน) ช่วยให้เด็กมีสมาธิเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กพูดได้เร็วขึ้น ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น  

          มูลนิธิสุขภาพไทยขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นเพื่อนเล่น ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ชวนอ่านหนังสือ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ และที่วิเศษสุดคือ การสร้างสายสัมพันธ์ให้เด็กเรียนรู้ชีวิตแบบครอบครัวอันอบอุ่น ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) จ.ปทุมธานี โดยเป็นอาสาต่อเนื่อง 16 ครั้ง(ประมาณ 4 เดือน)

โดยท่านเลือกทำหน้าที่อาสาสมัครได้ในวันเวลาต่อไปนี้

           @ วันศุกร์    เวลา  9.00-12.00 น.  ต้องการอาสา 20 คน

           @ วันเสาร์   เวลา  9.00-12.00 น.  ต้องการอาสา 20 คน

วิธีสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.ส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิสุขภาพไทย
   -อีเมล์ thaihofgmail.com
   -แฟกซ์ 02-589-4243 , 02-591-8092 กด 15
 

@ อาสาสมัครทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาสาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและคัดกรองอาสา
    ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-13.00 น.
     ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 6) จ.ปทุมธานี

ดาวน์โหลดใบสมัคร..คลิกที่นี่ 

สอบถามเพิ่มเติมที่      มูลนิธิสุขภาพไทย ( จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)
                                    โทร. 0-2589-4243,0-2591-8092 มือถือ 087-5101687
                                     อีเมล์ thaihof@gmail.com

สนับสนุนโดย           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )
                                 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

ค่าใช้จ่าย : 0