เชียงตุง

เชียงตุงจังหวัดหนึ่งในรัฐฉาน พม่า เป็นเขตบ้านเมืองไทใหญ่ ไทขึน ซึ่งไม่ใช่พม่า เชียงตุงร่วมประวัติศาตร์กับไทยเรามาตั้งแต่โบราณ รวมถึงไทยได้เคยปกครองเชียงตุงมาระยะหนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างไทใหญ่ ไทขึน กับคนไทยจึงมีความเป็นมิตรภาพ เชียงตุง ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่า เมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาไทย และเมืองเชียงรุ่งแห่งสิบสองปันนา โดยชาวไทใหญ่เรียกชื่อเมืองนี้ว่า เก็งตุ๋ง (Keng Tung) ในอดีตเชียงตุงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าเชื่อมต่อระหว่างสิบสองปันนากับล้านนา

โรงเรียนสอนภาษา เยาวชนเชียงตุงต้องการรับบริจาคหนังสือเรียนภาษา

24 มีนาคม 2014 กลุ่มเยาวชนเชียงตุงกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษา ไทย อังฤษ ไทใหญ่ ไทขึน ขึ้น จากเดิมที่รัฐบาลพม่าห้ามให้มีการเรียนการสอนภาษา แต่ปัจจุบันพม่าได้ก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจึงอนุญาตให้มีการเรียนการสอนภาษาอื่นได้โดยอิสระ เมื่อได้เห็นความพยายามในการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นในวัดพระธาตุหัวเสือชานเมืองเชียงตุง แรกเริ่มมีนักเรียนไม่กี่สิบคน จากนั้นสามวันมีนักเรียนเพิ่มขัน 350 คน ทั้งที่แต่ละคนต้องเดินทางมาไกลเพื่อมาเรียน ครูผู้สอนเป็นคนมีความรู้ด้านภาษานั้นๆ ล้วนเป็นครูอาสาไม่มีเงินเดือน บางคนเป็นไกด์ บางคนทำทั้งไกด์และเป็นอาจารย์สอนในสถาบันอยู่แล้วปลีกเวลามาทำด้วยใจรักทั้งสิ้น

หนังสือที่ต้องการลำดับแรกๆ คือหนังสือสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนภาษาไทย ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นหัด ก.ไก่ ข.ไข่ และ หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ยิ่งเป็นหนังสือเรียนภาษาไทใหญ่ ไทขึนแล้วยิ่งหายาก แต่มีการรวบรวมทำเป็นดิคชันนารี่ภาษาไทใหญ่ ไทขึน ไว้ยังไม่ได้ทำการพิมพ์ นักเรียนมีตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก จนถึงวัยรุ่น การเรียนที่นี่ไม่จำกัดอายุ แต่แบ่งแยกตามทักษะ มีการแยกเป็นระดับชั้นตามทักษะและอายุโดยประมาณไม่ห่างกันมาก หนังสือชนิดอื่นๆ ก็ต้องการเช่นกันเพื่อทำเป็นห้องสมุดแหล่งค้นคว้าเรียนรู้

ด้านโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งยังขาดแคลน หากมีการช่วยเหลือในการสร้างอาคารเรียนต่างๆ คงเป็นสิ่งที่ดีมากๆ สำหรับเด็กเหล่านั้น การทำบุญด้านนี้เห็นผลทันตาว่าถึงมือผู้รับ โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีองค์กรจัดตั้งในการรับบริจาค ต้องไปบริจาคช่วยเหลือโดยตรง

อีกหนึ่งชนเผ่าที่สามารถพบเห็นได้เฉพาะที่เชียงตุง นั่นก็คือชนเผ่าแอ่นที่หมู่บ้านแอ่นหัวลัง ซึ่งผู้คนที่นี่ยังคงอนุรักษ์การแต่งกายดั้งเดิมด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ ที่ประดับด้วยลูกปัดสี ส่วนภาษาพูดของพวกเขา ก็จัดอยู่ในกลุ่มของตระกูลภาษาไท-กะได คนไทยอย่างพวกเราจึงพอฟังออกได้เป็นบางคำ มากไปกว่านั้นชาวแอ่นที่นี่นับถือศาสนาพุทธ

*** รบกวนแจ้ง line ในใบสมัคร เพื่อสร้างกลุ่มไว้ประชุมกิจกรรม ***

**** อากาศเชียงตุงหนาวกว่าเชียงใหม่ เชียราย ****
*** วันเดินทางควรแลกเงินอย่างน้อย 1000 บาทป็นเงินพม่า 1000 จ๊าด เท่ากับ 25 บาท ***

*** อาสาต้องเตรียมค่าทำเรื่องข้ามแดน 500 บาทมาชำระที่ด่าน ***

** ห้ามลืมบัตรประชาชน **

ตารางกิจกรรม

20 กพ
18.30 ออกเดินทางจาก ปตท สนามเป้า

21 กพ
8.00 ถึงด่าน แม่สายท่าขี้เหล็ก
ทำเรื่องข้ามเเดน ทานอาหารเช้า ดูแลตัวเอง
และเดินทางไปยังเชียงตุง

13.00 ทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง โดยเราเตรียมไว้ให้
14.00 ถึงเมืองเชียงตุง เที่ยวชมเมือง
– หนองตุงหนองน้ำใจกลางเมือง
-ประตูป่าแดงหนึ่งใน2ประตูที่เหลืออยู่.
-เดินชิวดูบ้านเรือนเก่าๆ.ชมวังทายาทเจ้าฟ้า.หอนางฟ้าพระสนม.ตึกว่าราชการของสหรัฐไทยเดิม
-ไหว้พระขอพรพระมหาเมี๊ยะมุณีที่พระเจ้าหลวง.ชมความงดงามเต็มไปด้วยมนต์ขลังภายในวิหารที่มีพระอินทร์สานเก่าแก่และพระพุทธรูปโบราณกว่า300องค์ที่วัดอินบุพผาราม.สักการะพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่วัดพระธาตุจอมคำหนึ่งใน3จอมแห่งเชียงตุง

18.30 เข้าที่พัก harris guesthouse
ประชุมวางแผนกิจกรรม และ สันทนาการแนะนำกลุ่ม

22 กพ
8.00 ทานอาหารเช้าที่เราเตรียมให้ และ เดินทางไปยัง โรงเรียนสอนภาษาเมืองเชียงตุง
9.00 เคารพธงชาติไทใหญ่
9.15 เริ่มเเบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดย จะแบ่งกลุ่มเด็ก และ อาสา เวียนไปกลุ่มละประมาณ 40 นาที
12.00 เสดกิจกรรม บอกลาเด็กๆ
13.30 เดินทางไปยังหมู่บ้านชนเผ่าแอ่น
15.00 นำของไปบริจาคใหชาวบ้าน พูดคุยเรียนรู้วัฒนธรรมพวกเขา
15.30 นมัสการพระธาตุที่วัดจอมคำหรือจองคำ
17.30 เข้าที่พัก
18.30 เดินทางไปตลาดกลางคืนที่หนองตุง ที่นี่จะมีร้านน้ำชาเกิดขึ้นมากมายหลายร้านเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เพราะได้บรรยากาศที่เงียบสงบ ในเวลากลางคืน

23 กพ
8.00 ทานอาหารเช้าที่เราเตรียมไว้
และ ออกจากเชียงตุง ไปยังดอยเหมย ชมวิถีริมน้ำและ ซากุระ
14.00 ถึงด่านถึงท่าขี้เหล็ก
14.30 เดินทางกลับกรุงเทพ

24 กพ
1.00-3.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 4590 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/N3bnCRstaofoXxCD8 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับกรุงเทพ
2.ค่าอาหาร 2มื้อเช้า
4. ประกันการเดินทาง
5. ค่าวิทยากร และ ไกด์
6. เงินบริจาคให้ทางโรงเรียน
7. เสื้อ 1 ตัว
8. ค่าอุปกรณ์ทำอาสา
9. ค่ารถเข้าพม่า
12.ค่าโรงแรม 2คืน พักห้องละ 2-3 คน

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมา

 

*** อาสาต้องเตรียมค่าทำเรื่องข้ามแดน 500 บาทมาชำระที่ด่าน **
และ ค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องข้ามแดนอื่นๆ เช่น ค่าถ่านรูป

*** ท่านสามารถมัดจำ2000 บาท และ ชำระ2 อาทิตย์ก่อนเดินทาง เพื่อยืนยัน ***

*** ท่านสามารถบริจาคเพิ่มได้โดยจะทำไปสร้างเสาธงให้โรงเรียน เนื่องจากปัจจุบันเป็นไม้ และ เก่าง่าต่อการผุพัง ***

รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล

 

ข้อตกลงคุ้มครอง

 

-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้น

 

การสูญเสียอวัยวะ

 

-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม

 

-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

+เสียชีวิต

 

+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป

 

-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 4590