วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้
ในปัจจุบันสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีลดน้อยลงมาก สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วมหลายครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้สวนทุเรียนนนท์เสียหายเป็นจำนวนมากและสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกษตรกรตัดสินใจขายที่ดินเป็นจำนวนมาก เพราะที่ดินในจังหวัดนนทบุรีมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงอยากจะอนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนท์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป

อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ตามแนวพระราชดำริ

เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริลงในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีจึงได้พิจารณาให้เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ ๗ ไร่ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี พร้อมจัดประชุมร่วมกับปราชญ์ทุเรียน เกษตรกร และภาคส่วนต่างๆ ในการปรับสภาพดิน กำหนดพื้นที่สวนทุเรียนนนท์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วิถีและภูมิปัญญาชาวสวนนนท์ และศูนย์เรียนรู้ภายในสวน

โดยการแบ่งพื้นที่ในสวนสมเด็จฯ ส่วนที่จะดำเนินการออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ส่วนลานทรงปลูก กำหนดให้มีพื้นที่ทรงปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนท์ จำนวน ๓ ต้น บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ และร่วมโครงการในการสร้างศูนย์เรียนรู้วิถีและภูมิปัญญาชาวสวนนนท์ ที่จะจัดทำขึ้นในพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
ส่วนที่ ๒ ส่วนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เรือนไทย พื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ตร.ม. ในลักษณะศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นส่วนจัดแสดงวิถีและภูมิปัญญาชาวสวนนนท์ พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พันธุ์ไม้ประจำของสวนสมเด็จฯ ทั้ง ๑๒ สวน โดยเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำผังรายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ ๓ ส่วนสวนทุเรียนนนท์ พื้นที่ประมาณ ๓ ไร่เศษ ดำเนินการถมดินในสวนสมเด็จฯ โดยใช้ดินจากสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีพร้อมจัดทำเป็นร่องสวน กำหนดพื้นที่ในการปลูกทุเรียน ทองหลาง มังคุดและไม้พื้นเมือง จัดทำระบบระบายน้ำ ร่องสวน เพื่อสร้างสวนให้มีลักษณะของสวนทุเรียนนนท์

ตารางกิจกรรม

22 กย
7.30 นัดพบที่สวนสมเด็จ จ. นนทบุรี
8.30 ฟังบรรยาย เรื่องการฟื้นฟูทุเรียน ที่เสียหายจากน้ำท่วม
จากนั้นเรามีกิจกรรม
1. การทำปุ๋ย
2. การบำบัดน้ำเสีย
3. การดูแลต้นทุเรียน
12.30 ทานอาหารเที่ยง และ เสร็จกิจกรรม

**กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 450 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/acNCR86AAV8Si6HF7 *

5.หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsuteeสิ่งรวมในทริป

1 ค่าวิทยากร
2 เสื้อกิจกรรม 1ตัว
3 อาหาร 1 มื้อ
4 ค่าอุปกรณ์ทำอาสา

ค่าใช้จ่าย : 450