อาสาอาเซียน จิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดน 10 – 11 กันยายน 2562

ASEAN Volunteer Volunteer without border Sep.10 – 11, 2019 

 

            โครงการอาสาอาเซียน – ASEAN Volunteer Service มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้ การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน  สร้างการเรียนรู้และความสัมพันธ์อันดีของพลเมืองอาเซียน  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ  โครงการอาสาอาเซียน เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มาเรียนรู้เพื่อนบ้านและทำกิจกรรมอาสาหลากหลายเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กลุ่มด้อยโอกาสในอาเซียน ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงานอาเซียนในปีนี้ เราจึงใช้โอกาสจัดมุมกิจกรรมอาสาเพื่อเปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครได้ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเด็กกำพร้าในอาเซียน ภายในงานท่านสามารถเรียนรู้กับบูธกิจกรรมต่างๆจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจากเครือข่ายคนทำงานเรื่องต่างๆในอาเซียน นอกจากนี้ท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆตามความสนใจ  

 

เรามีกิจกรรมให้ท่านสามารถเลือกทำ โดยทุกกิจกรรมในงานนี้จะสมทบทบจิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดนในอาเซียน  

  • ลงลายกระเป๋าผ้า
  • ทำเข็มกลัดแบ่งปัน
  • เขียนศิลป์บนเสื้อ
  • ศิลปะดินกระดาษรีไซเคิล
  • แต่งลายโอ่งจิ๋ว

เวลาร่วมกิจกรรม ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใดช่วงหนึ่ง วันใดวันหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวันก็ได้ ใช้เวลาทำกิจกรรมราว 3-4 ชม. วันที่ 10 และ 11 ก.ย.  ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08:30 น.  เป็นต้นไปจนถึงเวลา 15:30 น.  เวลาทำกิจกรรมแล้วแต่แล้วแต่ปริมาณงานของท่านที่จะทำหรือออกแบบ  ในกรณีที่ท่านต้องการใบรับรองให้ลงทะเบียนล่วงหน้า และจะรับรองได้เพียง 4 ชั่วโมงต่อกิจกรรม     

 

ความพร้อมก่อนอาสา

– เนื่องจากพื้นที่จำกัด ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา

สมัครได้ทาง e-mail  volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาอาเซียน เพื่อเด็กไร้พรมแดน วันที่ …………… (เลือกมากกว่า 1 วันได้)  กิจกรรมที่เลือก………….. (เลือกมากกว่า 1 กิจกรรมได้)  ชื่อ/สกุล ………  E-mail……… เบอร์โทร ……. อาชีพ…….. รอบลงทะเบียน…………….

 

– สมทบอุปกรณ์กิจกรรมอาสาชุดละ 200 บาท /กิจกรรม /คน   ผู้สมทบงานอาสาอาเซียนรับของที่ระลึกจากงานได้ และท่านสามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีในนามตนเอง หรือนามผู้ปกครองได้ ผลงานที่งานทำ ท่านจะได้รับกลับไปใช้เอง หรือท่านจะนำไปเป็นที่ระลึกมอบแก่ผู้อื่น

 

ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  รังสิต 

การเดินทาง  รถเมล์    สาย 510 ธรรมศาสตร์ – จตุจัตร – อนุสาวรีย์ชัย  หรือรถสาย 39 แต่จะช้ากว่า 510    รถตู้      อนุเสาวรีย์ชัย – ธรรมศาสตร์  , BTS หมอชิต – ธรรมศาสตร์,  มธ. ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต (ไม่วิ่งวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย), ฟิวเจอร์ปาร์ค – ธรรมศาสตร์  นำรถไปเอง  กดตามลิ้ง https://www.google.com/maps/search/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/@14.068259,100.6127874,17z/data=!3m1!4b1

 

ประสานกิจกรรม        มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Contact : Thai Volunteer Service (TVS)  

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320           

โทร./ Phone       095-9977724 (เวลางาน 8:30-17:00)

E-mail               volunteerservice@gmail.com  Website www.thaivolunteer.org

สมัครได้ทาง e-mail  volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาอาเซียน เพื่อเด็กไร้พรมแดน วันที่ ............... (เลือกมากกว่า 1 วันได้)  กิจกรรมที่เลือก.............. (เลือกมากกว่า 1 กิจกรรมได้)  ชื่อ/สกุล .........  E-mail......... เบอร์โทร ....... อาชีพ...........รอบลงทะเบียน................

ค่าใช้จ่าย : 200