วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ชวนมาอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่ขณะนี้จำนวนลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย พร้อมอ่านประวัติความสำคัญของวันช้างไทย

ช้าง เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว แต่สมัยปัจจุบัน คนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยลดลงไปทุกขณะ จนช้างถูกนำไปเร่ร่อนหาผลประโยชน์โดยควาญช้าง และล้มตายเป็นจำนวนมากขึ้นทุกที

ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุก ๆ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย

บ้านตรึม หมู่บ้านที่นับถือตะกวดได้กลายเป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวต่างชาติ เพราะตะกวดคือสื่อถึงผีปู่ตาที่ทำให้ชุมชนมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง แสดงถึงความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม (Cultural Wealth) ของชาวกุย และตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นเมืองที่ร่ำรวยวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น แต่ความหมายของตะกวดต่อการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นยังไม่ถูกพูดถึง ทั้งที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเพณีการบูชาตะกวดยังดำรงอยู่

ตะกวดมาอยู่อาศัยที่บ้านตรึมเพราะหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนิน เต็มไปด้วยดงคราม ชาวขะแมร์เรียกว่า “ตรม” ใช้ทำสีย้อมผ้า ต่อมาจึงเพี้ยนมาเป็นบ้านตรึม การค้นพบใบเสมาหินที่ทำจากศิลาแลงทำให้ทราบว่า ในยุคโบราณเคยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อชาวกุยอพยพจากจังหวัดศรีสะเกษมาอาศัยอยู่ ก็เริ่มทำพิธีบูชาหมูป่า แต่การล่าหมูป่ามากขึ้นทำให้ปู่ตาหนีไปอยู่บ้านเดิมที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้นเกิดภัยแล้งและชาวบ้านล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงเข้าทรงถาม และรู้ว่าปู่ตามาอยู่ในร่างของตะกวด ชาวบ้านเลยหันมาบูชาตะกวดแทน

ตารางกิจกรรม

12 มีนาคม

22.00 ออกเดินทางจาก ปตท bts สนามเป้า

13 มีนาคม
7.00 ถึงหมู่บ้านช้าง ทำพิธี ตามความเชื่อของชาวกูย รำลึกความสำคัญของช้างไทย
จากนั้นอาสาสามารถเดินชมบริงาน และ บริจาคค่าอาหารโตะจีนช้าง ตักบาตรช้างได้
12.00 กิจกรรมจะเลิกตอนเที่ยง จากนั้นเราจะมาช่วยกันเก็บขยะ
ในหมู่บ้านช้าง
16.00 ออกเดินทางเข้าทีี่พัก โดยจัดเป็นนอน 2-3 คน
17.00 เดินทางไปบ้านตรึม
ทำความรู้จักหมู่บ้าน และ ดูการสาธิตและ การแสดงของชาวบ้าน

14 มีนาคม
8.00 ออกจากที่พัก
9.00 แวะ ปราสาทศรีขรภูมิ
และเดินทางกลับ กทม
22.00 ถึง กทม โดยประมาณ

*** กิจกรรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

****การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง ****

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2100 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://forms.gle/xvVpAyqkz9MmnnTV7 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ กรุงเทพ
2. ค่าที่พัก พร้อมอาหาร โดยนอน ห้องละ 2-3 คน
3. เงินบริจาคช่วยช้าง
4.ค่ากิจกรรมพื้นบ้านที่บ้านตรึม
5. ค่าเสื้อกิจกรรม
6.ค่าประกันการเดินทาง


รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 2100