อาสารณรงค์เก็บขยะ

อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม

อุทยานแห่งชาติ ไทรทอง ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??€???????ˆ????????‚??‰?????‡

ความตั้งใจ
๑. เดินเก็บขยะ และร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาด
๒. รับรู้ มองเห็น ปัญญาที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขที่ ตัวของเราเอง
๓.ใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง
๔.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง ด้วยหัวใจนักอนุรักษ์สิ่งดีงาม

[สถานที่] จ.ชัยภูมิ
๑.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
– จุดชมวิวสุดแผ่นดิน
– มอหำตั้ง,ลานหินงาม
๒.อุทยานแห่งชาติไทรทอง
– เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทุ่งบัวสรรค์ ๑ – ๔ (เส้นทางดอกกระเจียว)
– เส้นทางชมวิว หน้าผาพ่อเมือง ผาหำหด ผาอัสดง
– เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้พันปี
– เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกไทรทอง

[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๓๐ ท่าน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม 550 บาท / ท่าน 
ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถตู้ปรับอากาศ รวมค่าน้ำมัน
๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๓.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

สิ่งที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง
๑.อาหารและน้ำดื่ม ทุกมื้อ (ร้านค้าสวัสดิการอุทยาน)
๒.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน อช.ป่าหินงาม และ อช.ไทรทอง 40 บาท ผู้สูงอายุ 60ปี (ฟรี)
๓.ค่าเหมารถกระบะขึ้น เขา (ไป – กลับ) 50 – 60 บาท
๔.ค่านั่งรถนำเที่ยว ทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงาม 30 บาท


 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPZN1rA_E-bp5Q1vd0A9DOguqKrUvB1mR-IapOhiNmsC76g/viewform?usp=sf_link


กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงามจ.ชัยภูมิ
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัวพร้อมทั้งกินมื้อเช้า

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์เตรียมความพร้อม ร่วมรณรงค์เก็บขยะรักษาความสะอาด
ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ๑.จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ๒.มอหำตั้ง,ลานหินงาม  และพักรับประทานอาหาร ให้เรียบร้อย

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ออกเดินทางไปอุทยานฯ ไทรทอง เข้าพื้นที่ด้วยรถกระบะ
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. กิจกรรม เดินป่าเก็บขยะ ระยะทางไปกลับ 3- 5 กม.
๑. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทุ่งบัวสรรค์ ๑ – ๔
๒.เส้นทางชมวิว หน้าผาพ่อเมือง ผาหำหด ผาอัสดง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ต้นไม้พันปี และพักผ่อนเล่นน้ำตก น้ำตกไทรทอง

เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๓.๓๐ น. พูดคุยแชร์ความรู้สึกร่วมกันบนรถ และเดินทางกลับถึง กทม. อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

เว็บไซต์

http://www.อาสาสมัคร.com

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 550