รุ่น 3

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม .60

อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องๆในชนบท

ณ โรงเรียนบ้านหนองกลางพง  อ. เมือง จ.กาญจนบุรี (  กิจกรรม BBL )

 

  ความเป็นมาโครงการ จากช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 55 ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับสมัครอาสาไปช่วยกัน ทำห้องเรียนดินให้น้องๆๆ เสร็จไปแล้วด้วยดี  และจากการพูดคุย กับทาง ผ.อ. (อ.นพภัทร์  สุดเขต )  ขอร้องอยากให้อาสาสมัครได้มาช่วยกัน ทำกิจกรรม BBL  ให้ ดังนั้นทาง กลุ่มบ้านดินไทย  จึงเปิดรับสมัครอาสา  อาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท”  วันเสาร์ที่ 29  กรกฎาคม .60 กล่าวอ้างถึง อ.นพภัทร์        อ.นพภัทร์  สุดเขต  ได้บอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้มาเป็น ผ.อ.โรงเรียนเล็กๆๆ แห่งหนึ่ง ณ.อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ว่า โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนกันดาร ชื่อโรงเรียน บ้านหนองกลางพง มีนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 แต่มีอาคารเรียนไม่พอทำให้ต้องมีการจัดนักเรียนเรียนรวมกัน เพื่อให้สามารถทำการสอนได้         ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองกลางพง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6   มีข้าราชการครู  4  คนนักการภารโรง 1 คนนักเรียน76 คน นายนพภัทร์  สุดเขตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางพง

 

มารู้จักกับ   “BBL”  กัน BBL  ย่อมาจาก   ( Brain  Based  Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน               BBL (Brain-based Learning) คือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การนำ ( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

 1. ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ
 2. วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
 3. เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น
 4. ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้

  วันเสาร์ที่ 29  กรกฎาคม 60

 • 06.00 – 06.30 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
 • 06.30-10.00น.         เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียนบ้านหนองกลางพง
 • 10.00-10.30น.          ผ.อ. กล่าวต้อนรับ
 • 10.30 – 12.00 น.      แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
 • 12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันสานฝันให้น้องๆๆต่อ
 • 15.00 – 16.00 น.      เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
 • 16.00 – 19.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

   

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ทำบุญ ช่วยกันทาสีห้องเรียนให้เด็กๆๆ
 • 2. ได้เรียนรู้การทำBBL ทาสีอย่างถูกวิธี
 • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
 • 4. ได้พักผ่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม จำนวนที่รับสมัคร 50 ท่าน สวัสดิการ

 • อาหาร  1 มื้อ
 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม
 • อุปกรณ์สำหรับทาสี ให้น้องๆๆ
 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

(นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.00-06.30 น. วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 60 )  

สมทบค่าใช้จ่าย ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 750   บาท เดินทางเอง ท่านละ 420    บาท

หมายเหตุ (เดินทางเอง เมื่อลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายแล้วทางทีมงานจะส่งแผนที่ให้ )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

 

เมื่อโอนแล้วกรุณา   โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233 และส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา โดยส่งรายละเอียดมาที่    yobaandin@hotmail.com  

           

สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

ค่าใช้จ่าย : ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 750 บาท เดินทางเอง ท่านละ 420 บาท