อาสาแบ่งปัน ครั้งที่ 4 ตอน เตียงพยาบาลรักษากาย ดนตรีไทยรักษาใจ

จัดโดย อาสาวันหยุด

สถานที่:   โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ ตำบลแม่ป้าก  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่

ที่มาของโครงการ:

โรงเรียนบ้านแม่บงใต้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแพร่ไป 70 กิโลเมตร เป็นเส้นทางขึ้นเขา  สังกัดสพป. แพร่ เขต 2 โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถม 6  มีอาคารเรียน 2 หลัง 6 ห้องเรียน  มีนักเรียนอยู่ 39 คน เพื่อให้โรงเรียนมีความสมบูรณ์แม้จะอยู่ห่างไกล  ขณะนี้โรงเรียนบ้านแม่บงใต้กำลังก่อสร้างห้องพยาบาลโดยใช้งบบริจาค กำหนดการจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายนนี้    แต่ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อตู้เพื่อใส่อุปกรณ์ยาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล          รวมทั้งเตียงพยาบาลเพื่อใช้เป็นที่รักษาเบื้องต้นแก่เด็กๆ   นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีโครงการจัดสอนดนตรีให้กับเด็กที่เรียนรู้ช้า(LD)เพื่อพัฒนาให้สามารถเรียนร่วมกันกับเด็กปกติ       เบื้องต้นทางโรงเรียนตั้งใจจะจัดสอนอังกะลุง   แต่ขณะนี้ยังไม่มีเครื่องดนตรีไทยดังกล่าวเลย มีเพียงซึงกับซอที่ได้รับบริจาคมา  ขอเชิญพี่ๆที่มีน้ำใจเพื่อเด็กๆ มาร่วมแบ่งปันโดยอาสาวันหยุดขอเป็นหน่วยรับบริจาค และเป็นผู้รวบรวมส่งมอบให้กับทางโรงเรียนในวันที่  28 สิงหาคม 2559

การร่วมกิจกรรม:

  1. กดเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
  2. ร่วมบริจาคสิ่งของ ที่โรงเรียนต้องการ มีดังนี้

-อังกะลุง 10 ตัว

-เครื่องดนตรีไทยอื่นๆไม่จำกัดประเภท

-ยาและเวชภัณฑ์ยา ใช้ในการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น   กรุณาเช็ควันหมดอายุ

-ผ้าเช็ดตัวใหม่  ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

นอกจากนี้ท่านสามารถบริจาคสิ่งของดังนี้

-สมุด สมุดวาดเขียน สมุดระบายภาพ

-เครื่องเขียน ต่างๆ

-สีไม้หรือสีน้ำวาดรูป

-หนังสือที่เหมาะกับเด็กๆ   งดรับหนังสือเรียน

-ของเล่น ตุ๊กตา

-ขนม

-เสื้อผ้าที่เหมาะกับเด็กๆตั้งแต่ 4  ขวบถึง 12 ปี  งด เสื้อชุดนักเรียนที่ใช้งานแล้ว ชุดราตรี เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด ชุดที่สั้นหรือโป๊เกินไป

  1. ถ่ายรูปหน้ากล่องไปรษณีย์ที่ท่านใส่ของบริจาคก่อนที่จะส่งมา   รบกวนแจ้งชื่อจริงของท่านทางกล่องข้อความ   ด้วย   หากเราได้รับของแล้วจะแจ้งที่โพสเพื่อยืนยันแก่ท่าน

 

ต้องการบริจาคสิ่งของ กรุณาส่งที่:

9 หมู่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 (อาสาวันหยุด) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 สิงหาคม  2559

โดยอาสาวันหยุดจะนำไปส่งมอบวันที่ 28 สิงหาคม 2559

 

หากท่านใดไม่สะดวกส่งเป็นของ   สามารถสมทบเป็นเงินเพื่อให้นำไปซื้อตู้และเตียงพยาบาล เงินมอบให้โรงเรียนทั้งหมด

สามารถขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

ระยะเวลารับบริจาคเงิน: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ร่วมสมทบกองทุนอาสาวันหยุดเพื่อโรงเรียนบ้านแม่บงใต้

บริจาคเงินเข้าบัญชีกสิกรไทย ตลาดคลองสวน

ชื่อบัญชี นางสาวฐิฏิมา โชคชัยไพศาล

310-2-31950-7

หลังโอนเงินกรุณาส่งรูปถ่ายสลิปใบโอนเงินและเวลาโอนแจ้งชื่อและนามสกุล หากขอใบอนุโมทนาบัตรกรุณาแจ้งที่อยู่ค่ะ ส่งมาที่กล่องข้อความเพจอาสาวันหยุด

สอบถามเพิ่มเติม:

กล่องข้อความเพจอาสาวันหยุด https://www.facebook.com/holidayvolunteer

กุ้ง 087-794-9336

กดเข้าร่วมกิจกรรม และบริจาคตามต้องการ

https://www.facebook.com/events/1036669396368229/

ค่าใช้จ่าย : 0