อาสาสมัคร “น้ำใจ” ช่วยอำนวยความสะดวก
ต้องการอาสาช่วยอำนวยความสะดวกกิจกรรมอาสา
“เย็นย่ำอาสา” : ณ มิวเซียมสยาม  20 – 21 กรกฎาคม 2562
ภายในงาน Connect Fest

เทศกาลแห่งแรงบันดาลใจ ของคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ นำผลงานและความคิดความฝันจากแรงบันดาลใจอันหลากหลายมาเจอกัน ภายในงาน สนุกกับเวทีแสดงกลางแจ้ง ลองทำงานคราฟท์เก๋ๆ ด้วยตัวเอง ชิมของอร่อยจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ร่วมแลกร่วมคุยถึงโลกที่เราฝัน และปักหมุดคนรุ่นใหม่ทั่งประเทศ >> เพราะความหลากหลายทำให้เรามาเจอกัน เราต้องการอาสามาร่วมเป็นกำลังขับเคลื่อนกิจกรรมโดยช่วยอำนวยความสะดวกภายในซุ้มมุมกิจกรรม เย็นย่ำอาสา ท้าให้คนรุ่นใหม่และอาสาทุกเพศวัยมาร่วมอาสาผลิตชิ้นงานเพื่อแบ่งปันและส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้ด้อยโอกาส
⟣⟣ ส่งเสริมแรงบันดาลใจโดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ร่วมกับมิวเซียมสยาม และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

กำหนดการ
20 – 21 กรกฎาคม 256
15:00 พบกันที่ซุ้มกิจกรรมเย็นย่ำอาสา ลงทะเบียน และพร้อมเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งงานไม่ต้องใช้ทักษะมากแต่อาสาสมัครต้องมีความมุ่งมั่นอดทนในการทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อย
19:30 จบกิจกรรม
ความพร้อมก่อนอาสา
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่แน่ใจว่าจะมาได้ ไม่ควรสมัครเพราะเรารับอาสาน้ำใจจำนวนไม่มากหากท่านไม่มาจะส่งผลกระทบกับกิจกรรม
– ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ให้แจ้งล่วงหน้าเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมเอกสารไว้ให้ล่วงหน้า
– ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ท่านต้องอยู่ได้ตามเวลาที่ระบุในกำหนดการ

ประสานกิจกรรม โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320 โทร./ Phone 095-9977724 (เวลางาน)
E-mail : volunteerservice@gmail.com Website : www.thaivolunteer.org

สมัครได้ทาง e-mail volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาน้ำใจภายในงาน เย็นย่ำอาสา ณ มิวซียมสยาม วันที่ ......” ชื่อ/สกุล ...... E-mail...... เบอร์โทร ...... อาชีพ........ (สมัครวันใดวันหนึ่งหรือทั้งสองวันได้ให้ระบุ)

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี