อาสา ปลูกต้นไม้ถวายวัด ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณณาราม ( แม่จัน – แม่สลอง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ )

“การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่างแต่มีประโยชน์ 3 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทานปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ ตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ…” พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำอาสาที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้ มาร่วมกันปลูกต้นไม้ที่จังหวัดเชียงราย ณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ซึ่งเป็นวัดจีนแท้แห่งเดียวในจังหวัดเชียงราย บริเวรวัดเป็นพื้นที่โล่งเตียนมีเพียงหญ้าและและวัชพืชที่ขึ้นเต็มพื้นที่วัด ผมจึงอยากเชิญชวนอาสาทุกท่านที่มีเวลาว่างตรงกันเข้าร่วมช่วยกันปลูกต้นไม้รอบบริเวรวัดเพื่อมอบร่มเงาไม้ให้แก่พื้นที่วัดได้ใช้ประโยชน์สืบไป ทั้งนี้ยังจะพาอาสาทุกท่านไปเรียนรู้การเก็บชา ที่ดอยแม่สลอง-ไร่ฉุยฟง และเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง พื้นที่ทรงงานของสมเด็จย่า อีกทั้งข้ามไปเยือน ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า เพื่อสักการะ เจดีย์ชเวดากองจำลองและสถานที่เคารพนับถือต่างๆในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า

 

4 พฤษภาคม 2560
20.00 ล้อหมุนจาก ปตท. สนามเป้า
5 พฤษภาคม 2560
07.30 น. แวะปั้ม ทำธุระส่วนตัว และ รับประทานอาหารเช้า (ดูแลตนเอง)
09.30 น. เดินทางถึงวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
– รวมตัว แนะนำพื้นที่
– เริ่มกิจกรรม ปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ถึง 400 ต้น ( ตามจำนวนสมาชิก )
12.00 น. พักทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)
13.00 น. เริ่มกิจกรรมต่อในภาคบ่าย
16.00 น. รวมตัวเก็บของเดินทางเข้าที่พัก สามเหลี่ยมทองคำ
17.00 น. ลงเรือล่องล่องน้ำโขงชมวิธี เพื่อนบ้าน ไทย ลาว พม่า
18.00 น. ทานอาหารเย็น (ดูแลตนเอง) พักผ่อนตามอัธยาศัย
6 พฤษภาคม 2560
07.30 น. ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
08.30 น. ล้อหมุนไปปั้มเอสโซ่ แม่จัน เพื่อเปลี่ยน รถไป 
– ไร่ชาฉุยฟง
– ดอนแม่สลอง
– พระธาตุดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง
– อาหารเที่ยงดูแลตนเอง
16.00 น. เดินทางเข้าที่พัก แม่สาย
17.00 น. ถึงที่พักแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเดินไปชมพระอาทิตย์ตกที่ พระธาตุดอยวาว 
– อาหารเย็นดูแลตนเอง
7 พฤษภาคม 2560
07.30 น. ทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3)
08.30 น. เดินทางข้ามฝั่งไป ท่าขี้เหล็ก ประเทศ พม่า
– นมัสการวัดพระเจ้าละแข่ง
– วัดพระหยก
– พระธาตุชเวดากอง (จำลองจากย่างกุ้ง)
– ตลาดแม่สาย (รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย)
12.00 น. ขึ้นรถเดินทางไป วัดร่องขุ่น 
13.30 น. ถึงวัดร่องขุ่น ชมสถาปัตยกรรม ของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
14.30 น. เดินทางกลับ กทม. แวะทานอาหารเย็นระหว่างทาง ถึง กทม. ตี 1 – ตี 2 ขึ้นอยู่กลับสภาพการจราจร

****ในวันกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมครับ
สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
– ถุงมือ / ปลอกแขน
– ร่ม / เสื้อกันฝน
– บัตรประชาชน
– ของใช้ส่วนตัว
– ยารักษาโรคประจำตัว

ค่าใช้จ่าย 2,950 บาท (มัดจำ/จอง 1500 บาท)
– ค่ารถไป-กลับ กทม
– ค่ารถขึ้น ไร่ชาฉุยฟง-ดอยแม่สลอง – ดอยตุง
– ค่าเรือล่องแม่น้ำโขงยามเย็น
– ค่าน้ำค่าไฟ มอบให้เป็นปัจจัยวัด
– ค่ากล้าไม้ ที่นำมาปลูก 300 – 400 ต้น
– ค่าที่พัก 2 คืน
– ค่าอาหาร 3 มื้อ + ของว่าง
– ค่าทำใบผ่านแดน (ไม่รวมที่ต้องจ่ายฝั่งพม่าคนละ 10 บาท)

วิธี การสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม
โอนเงิน ผ่าน เลขบัญชี “ 628 - 2 - 29139 – 6 ” กสิกรไทย นายสุรศักดิ์ ประไพรินทร์
สมาชิก แจ้งการโอนเงินผ่านใน ข้อความ https://www.facebook.com/googles.tong
หรือ Line หมายเลข 0972981509
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 ชื่อเล่น
2.3 เบอร์โทรติดต่อกลับ
2.5 รูปถ่ายใบเสร็จ ติดวันรายละเอียดวันและเวลาโอนเงิน

ค่าใช้จ่าย : 2950