กิจกรรมเก็บขยะ ดูงานบ้านดิน เกษตรอินทรีย์ 30 ก.ย. 2561 
@ น้ำตกกวางโจว – ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขากลิ้ง – อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นทริปการกุศลเพื่อหาทุนไปทำงานเพื่อสังคม (สะสมงบที่เหลือจากการจัดทริป)
หมายเหตุ : Green Event กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นกลุ่มจัดทริปอาสากึ่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือทริปการกุศล งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมสะสมไว้สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  www.facebook.com/EPV.or.th  (ผู้จัดเครือเดียวกัน)

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2561
06.30 น ขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยฯ (อยู่ใกล้ BTS สนามเป้ากับ ททบ.5 มีแผนที่ให้ดูในห้องกิจกรรม), รถออก 07.00 น

10.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงน้ำตกกวางโจว (เป็นน้ำตกที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเด็กชายพงศภพและมารดาได้น้อมนำโครงการในพระราชดำริ ได้แก่ ทำฝายแม้ว ฝายทดน้ำ ขุดบ่อกักน้ำชลประทาน ทำแก้มลิง ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่าผสมผสาน ฯลฯ จนทำให้ป่าฟื้นตัวและมีน้ำตก จนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีตลาดน้ำสร้างรายได้ให้ชุมชนในวันหยุด)
– รวมพูดชี้แจงเล็กน้อย นัดหมายเวลา ปล่อยแยกย้ายเก็บขยะ และเยี่ยมชมน้ำตก
– มีตลาดน้ำ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ชม
– หาอาหารรับประทานกันเองตามอัธยาศัยในพื้นที่ตลาดน้ำของน้ำตก

(กิจกรรมนี้ผู้จัดไม่ได้จัดมื้อเที่ยงให้เนื่องจากมีร้านขายอาหารหลากหลาย สมาชิกสามารถหาทานเองได้ เป็นการช่วยอุดหนุนและกระจายรายได้ให้คนพื้นที่) 

12.20 น ขึ้นรถ เดินทางต่อไปศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง เขากลิ้ง (หรือเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำกลางเพชรบุรรี ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ)

13.00 น ฟังการบรรยายจากวิทยากรประจำศูนย์ (ตัวแทนกลุ่มกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้วิทยากรศูนย์)
ศึกษาดูงานและเรียนรู้โครงการต่างๆ ได้แก่
– การสร้างบ้านดิน
– การเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด การทำน้ำส้มควันไม้และถ่านจากไม้ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การกลั่นสมุนไพรเพื่อไล่แมลง
– การเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่พื้นเมือง หมูป่า นกกระจอกเทศ โคพื้นเมือง แกะ แพะ และสุกร

14.50 น ขึ้นรถ เดินทางต่อไปอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
– ให้เวลาถ่ายรูปและเที่ยวชมวิวอ่างเก็บน้ำ และสะพานแขวนยาว 500 เมตร
– สามารถบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกที่ดีด้วยการเก็บขยะที่พบเห็นไปด้วยระหว่างเดินเที่ยวชม

16.30 น ขึ้นรถ พาไปแวะซื้อของฝาก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (คาดว่าน่าจะกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 20.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

รับ 50 คนตามจำนวนที่นั่งรถ แต่ถ้ามีผู้สนใจเยอะเป็นพิเศษขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดสามารถตัดสินใจได้ว่าจะขยายจำนวนหรือไม่

ค่าสมัครคนละ 540 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสแอร์ ไป-กลับ
(2) ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม
(4) สตาฟและวิทยากร
(5) ใบประกาศ
(ค่าสมัครไม่รวมค่าอาหารกลางวัน เนื่องจากเรามีเวลาให้เลือกหาอาหารรับประทานกันเองตามตลาดน้ำ)

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

1. สมัครโดยส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท)  www.facebook.com/GreenEvent.or.th

ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- แจ้งชื่อกิจกรรม เพราะเรามีหลายงาน (เก็บขยะ ดูงาน )
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล (เพื่อพิมพ์ใบประกาศ)
- ชื่อเล่น (เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ)
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เอาไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น)

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลาให้ท่านแจ้งโอนยืนยันการสมัครภายใน 1-2 วัน

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม  web.facebook.com/events/240315746654428  เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน
Green Event กิจกรรมสีเขียว  www.facebook.com/GreenEvent.or.th
( แอดมินเพจ ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ )

ห้องกิจกรรม  web.facebook.com/events/240315746654428

ค่าใช้จ่าย : 540 บาท