จิตอาสา เดินป่าเก็บขยะ ถวายทางมะพร้าวถวายวัด

อช. เฉลิมรัตนโกสินทร์ (ถ้ำธารลอด)

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๒(ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.)

[ สถานที่ ]
๑.วัดเขาโจดวิเวการาม สถานที่ถวายไม้กวาด และลิดทาง มะพร้าว (สำหรับใครที่ไม่ชอบเดินป่าสามารถ ลิดทางมะพร้าวอยู่วัดนี้ได้)
๒.อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  (กิจกรรมเดินป่าเก็บขยะ )
    ๒.๑.ถ้ำธารลอดน้อย
    ๒.๒.ถ้ำธารลอดใหญ่
   ๒.๓.น้ำตกไตรตรึงษ์
๓.วัดถ้ำสิริธรรมาราม สถานที่ถวายทางมะพร้าว (วัดนี้พระท่าน ทำไม้กวาดทางมะพร้าวใช้เองแต่ขาด อปุกรณ์ คือ ทางมะพร้าว )

(สำหรับใครที่ไม่ชอบเดินป่าสามารถ ลิดทางมะพร้าวอยู่วัดได้)


[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๓๐ คน
[เดินทางโดย ] รถตู้ปรับอากาศ


[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 450 บาท
โดยแจกแจงดังนี
๑.สมทบทุนค่า เหมารถตู้ รวมค่าน้ำมัน
๒.สมทบทุนค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๓.ประกันการเดินทาง วงเงิน 1แสนบาท
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ
สิ่งที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง
๑.อาหารน้ำดื่มทุกมื้อรับผิดชอบตัวเอง
๒.ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ ลงขันช่วยกันถวาย


[ เนื้องานกิจกรรม ]
๑.เหลาทางมะพร้าวถวายเพื่อใช้ในการทำไม้กวาดทางมะพร้าว(โดยขนทางมะพร้าวที่เหลาแล้ว ไปมอบให้วัดถ้ำสิริธรรมาราม  ที่อยู่ด้านหลัง อช.เฉลิมรัตนโกสินทร์ ระยะทาง 2 กม. )
๒.เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดทางมะพร้าว
๓.ทำบุญด้วยการ ถวายไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นสังฆทาน
๔.ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
๕. สมทบทุน โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด (ที่ทางชมรมฯ จัดอบรมฟรีเป็นธรรมทาน )


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน
กรอกข้อมูลแล้วรออีเมล์ตอบกลับจากทางทีมงาน ท่านที่กรอกใบสมัครไม่ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ชื่อกิจกรรมมาที่ arsa.aree@gmail.com


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๔.๐๐ น.- ๐๕.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม ในปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) (ระหว่างเดินทางพักรับประทานมื้อเช้าและเตรียมมื้อกลางวันไปทานที่อุทยานฯ)

เวลา ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าวัดเขาโจดวิเวการาม สถานที่ถวายไม้กวาด
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เดินทางเข้าอุทยานฯ เฉลิมรัตนโกสินทร์ พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.กิจกรรมเดินป่าแบกทางมะพร้าวถวายวัด และ
เดินป่าศึกษาธรรมะชาติ ถ้ำธารลอดน้อย ,จุดชมวิว ยอดเขาธารลอด , ถ้ำธารลอดใหญ่ ,น้ำตกไตรตรึงษ์ , และถวายทางมะพร้าวให้กับวัดวัดถ้ำสิริธรรมาราม (วัดนี้พระท่าน ทำไม้กวาดทางมะพร้าวใช้เองแต่ขาด อปุกรณ์ คือ ทางมะพร้าว ) ระหว่างทางกลับ สามารถพักเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย

เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. อาบน้ำที่อุทยานฯ เช็คความพร้อมของอาสาสมัคร ก่อนกลับ
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๓.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย ขณะเดินทาง ชวนคุยสรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และพักรับประทานอาหาร 30นาที ตามเหมาะสม

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/


https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ผู้จัดโครงการกิจกรรม]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 450