กำหนดการ เพาะกล้าโกงกาง อาสาสร้างป่าเลน

07.30 – 08.00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
08.00 – 11.00 เดินทางไปยังหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
11.00 – 12.00 ถึงหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ + กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสา
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.00 อาสาร่วมกันเพาะต้นกล้าโกงกาง
14.00 – 15.30 อาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกางเพื่อสร้างป่าเลนใหม่นอกชายฝั่ง
15.30 – 16.30 สรุปกิจกรรม “เพาะกล้าโกงกาง อาสาสร้างป่าเลน”
16.30 – 18.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ หาดดงตาล
18.00 – 20.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

– ค่าใช้จ่าย –
เดินทางไปกับรถบัส ค่าใช้จ่ายคนละ 740 บาท (มีประกันการเดินทาง)
เดินทางไปเอง ค่าใช้จ่ายคนละ 500 บาท
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง ลงทะเบียนเวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสวนป่าชายเลน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

– สิ่งที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายบาท –
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ –สัตหีบ (เฉพาะเดินทางไปกับรถบัส)
2. ประกันการเดินทาง (เฉพาะเดินทางไปกับรถบัส)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

1. Inbox(ข้อความ) เพื่อขอใบสมัครออนไลน์มายังเพจ อาสามาด้วยกัน

2.
ทางอาสามาด้วยกันจะตอบรับการเข้าร่วมของท่านเมื่อทำตามขั้นตอนในข้อ1 ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 740