สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TKpark จัดทำโครงการผลิตหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆ มีประโยชน์ และเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2560 โดยจะจัดฝึกอบรมอาสาสมัครในการสร้างหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด ให้สามารถจัดทำหนังสือเสียงด้วยระบบ DAISY พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำหนังสือเสียง เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ห้องอบรม IT Workshop 1 – 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (เดือนอื่นๆจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบทางเว็บไซต์ www.tkpark.or.th อีกครั้ง)

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 022574300 ต่อ 301

ค่าใช้จ่าย : 0