“ โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
เปิดรับสมัคร “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11
ยื่นใบสมัครวันนี้ – 15 พฤษภา’59

“โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างนักกฎหมายและคนรุ่นใหม่ให้มี ความเข้าใจปัญหาสังคม ปัญหาประชาชนผู้เสียเปรียบ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตระหนักในบทบาทที่จะใช้วิชาชีพและความรู้ให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ เป็นธรรมและมีอุดมคติในการทำงานเพื่อสังคม  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรทางกฎหมายและผู้ที่มีใจช่วยเหลือ ได้เข้ามาหนุนช่วยการแก้ปัญหาของผู้ด้อยโอกาส องค์กรชุมชน และหนุนช่วยการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการเรียน รู้ที่เอื้อให้นักศึกษาด้านนิติศาสตร์ได้เข้าใจปัญหาและมีการฝึกปฏิบัติกับ กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจนการส่งเสริมเวทีการแลกเปลี่ยนของอาสาสมัครทั้งอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่จะหนุนช่วยกันทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชน ที่ถูกละเมิดสิทธิในอนาคต

ปี 2559 โครงการได้มีการเปิดรับสมัคร “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 11″ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความกระตือรือร้นกับงานอาสาสมัคร เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นอาสาสมัครในโครงการ ด้วยระยะเวลา 1 ปี คือ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560

องค์กรและ/หรือผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร/กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้ตามลิงค์ด้านล่าง  แล้ว ส่งกลับมาที่ ส่งใบสมัครมาที่ “มูลนิอาสาสมัครเพื่อสังคม(โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน) เลขที่ 409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือส่งทางอีเมล์ที่ suparatrung@gmail.com

” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6910437-9, 088-7913275 และ 088-5562307

………………….

ใบสมัครสำหรับองค์กร  http://www.thaivolunteer.org/wp-content/uploads/2016/02/ใบสมัครรุ่น-11-องค์กร1.docx 

ใบสมัครสำหรับอาสาสมัคร  http://www.thaivolunteer.org/wp-content/uploads/2016/02/ใบสมัครรุ่น-11-ผู้สมัคร1.docx

ค่าใช้จ่าย : -