ค่ายเกาะช้างหรรษา คนเล็กไม้กวาดใหญ่ ภาค ๓

วันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค. เวลา ๒๑.๓๐ น.)
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติในภาพอาจจะมี กำลังว่ายน้ำ, น้ำ และสถานที่กลางแจ้ง
[ สถานที่ ]
๑.วัดสลักเพชร เกาะช้าง จ.ตราด กางเต็นท์นอน ในศาลาวัด (มีเต็นท์ให้)
๒.อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง ตราด
๓.หาดทรายดำมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้าง อ.แหลมงอบ ตราด
๔. สุดแดนตะวันออก ประภาคารแหลมงอบ


[ ความตั้งใจ ]
๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

[ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม]
๑.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น
๒.ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม
๓.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๔.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม


เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ (ถ้าไม่เต็มเปลี่ยนเป็นรถตู้)  เรือเฟอร์รี่ รถสองแถว
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม 900 บาท
ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ วัน (ถ้าคนไม่เต็มเปลี่ยนเป็นรถตู้ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หารเฉลี่ยกัน)
๒.สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓.สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๔.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

[ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ]
๑.ค่าตั๋วลงเรือ เฟอร์รี่ 80 (ไป-กลับ ) 160 บาท
๒.ค่าเหมารถสองแถว รับส่ง วัด – ท่าเรือ  ประมาณไว้ก่อน คนละ 200 บาท
๓.ค่าเหมาเรือใหญ่ชาวบ้าน ล่องเรือดำน้ำดูประการัง (หารกันประมาณ 200 – 300 )
๔.ค่าเหมารถท่องเที่ยวรอบเกาะ แวะชมสถานที่ต่างๆ 300
๕.ค่าธรรมเนียมเข้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  (ผู้ใหญ่ 40 บาท )
๖.ค่าอาหารและน้ำดื่มทุกมื้อ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ koh chang


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4p1lmLHRpirKXppnjypZdyGmikCVHODWEXvQ7qigGRUOSbA/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ


กำหนดการ
คืนวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑.๓๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ( เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา )

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๓๐น. – ๐๖.๓๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน ปั๊มปตท ตราดหาข้าวเช้ากิน
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. มุ่งหน้าสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ขนของลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามฝากไปยังเกาะช้าง
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๔๐ น. นั่งรถสองแถว มุ่งหน้าสู่วัดสลักเพชร(วัดที่เงียบสงบอยู่ท้ายเกาะ)
เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.กราบนมัสการเจ้าอาวาส กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น . พูดคุยสรุปกิจกรรมรอบเช้า
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปพักผ่อนกันเหมารถสองแถวตะเวน เที่ยวน้ำตกคลองพลู อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง จุดชมวิวไก่แบ้ ไหว้พระถวายไม้กวาด วัดคลองสน สะพานท่าเรือ
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด (ทำต่อจากเมื่อเช้าให้เสร็จ) รอบ คนตัวเล็ก ไม้กวาดใหญ่ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไปนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้มไก่ทรงเครื่อง สวัสดิการมื้อ ๓ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. หยุดพักกายหย่อนใจ ออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิต ออกเรือดำน้ำดูประการัง ชมหมู่เกาะต่างๆ รอบเกาะช้าง แวะหาดทรายขาวถ่ายภาพสวยๆ เล่นน้ำทะเล
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.กลับวัดอาบน้ำทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดวัด กราบลาเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์พร้อมถวายไม้กวาดทางมะพร้าวและเครื่องสังฆทาน ปัจจัยบำรุงค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. .ออกเดินทางมายังท่าเรือ เพื่อกลับไปขึ้นฝั่งยัง ท่าอ่าวธรรมชาติ (รับประทานข้าวเที่ยงบนเรือ รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. แวะชม หาดทรายดำมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแหลมมะขามและ ถ่ายรูปสถานที่สำคัญ สุดแดนตะวันออก ประภาคารแหลมงอบ
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๐๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, มหาสมุทร, เมฆ, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

ค่าใช้จ่าย : 900