5-8  ธันวาคม  2562

 อาสาสานฝัน สร้างบ้านดิน“ ให้น้องๆ บนดอย ”

ณ. โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน   ต.หมอกจำแป่   อำเภอเมือง   จ.แม่ฮ่องสอน

ความเป็นมา

                    ในช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับจดหมายจาก ผอ ณัฐภัทร   ผอ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นโรงเรียนนขนาดเล็ก มี เปิดสอน ตั้งแต่ ชั้น อนุบาล ถึง ป6  มีนักเรียน ทั้งหมด 31 คน  ผอ  ครู และ ภารโรง รวมกัน 5 คน ชุมชน แห่งนี้ เป็นชุมชน กระเหรี่ยงแดง     พื้นที่โรงเรียน ห่างจาก ตัวเมือง แม่ฮ่องสอน  25 กิโลเมตร  ถนนลาดยางถึง แต่แคบและเล็ก รถไม่สามารถสวนกันได้  มีสัญญาณโทรศัพน์ถึง

                   โดยรายละเอียดในจดหมาย ได้ขอความช่วยเหลือให้ทางกลุ่มบ้านดินไทย จัดกิจกรรมอาสาสมัครไปช่วยสร้างบ้านดิน ให้โรงเรียน เพื่อใช้เป็น ห้องพยาบาล และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องบ้านดินสำหรับ ชุมชน

                  ในช่วงวันที่ 13-15 ก.ค. ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้ขึ้นไปสำรวจและสอนเด็กๆทำก้อนดิน แล้ว  ดังนั้นจึงประกาศรับอาสาสมัคร ไปช่วยกัน เอาก้อนดินที่เด็กๆ ทำไว้ก่อขึ้นเป็นผนังบ้านดิน   งานนี้รับ 3-4 รถตู้ สนใจสมัครได้เลยครับ

   

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธ.ค.62

 • 04.30 น. –  05.00 น.    นัดรวมตัวขึ้นรถ ( BTS หมอชิต )
 • 05.30 น. –  06.00 น.    แวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต
 • 07.00 น.-  08.00น.       พักรับประทานอาหาร (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)
 • 07.00 น.-  12.00น.       เดินทางสู่ จ.ตาก
 • 12.00 น.-  13.00น.       พักรับประทานอาหาร ดูแลตนเอง (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)
 • 13.00 น.-  18.00น.       เดินทางต่อไปยัง  จ.แม่ฮ่องสอน
 • 18.00 น. – 19.00 น.     เข้าที่พัก
 • 19.00 น. – 20.00 น.     รับประทานอาหารเย็น  ( มื้อที่ 1)
 • 20.00 น. – 21.00 น.     กิจกรรมอาสาภาคกลางคืน

วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค.62

 • 07.00 น. –  08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า    ( มื้อที่ 2)
 • 08.00 น. –  09.00 น.     แนะนำสถานที่ กล่าวต้อนรับโดย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งอ่อน
 • 09.00 น. –  12.00 น.     สอนเด็กๆ ทำบ้านดิน  ณ.โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน จ.แม่ฮ่องสอน
 • 12.00 น. –  13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง   ( มื้อที่ 3)
 • 13.00 น. –   16.30 น.    กิจกรรมอาสาสร้างบ้านดิน (ต่อ)
 • 16.30 น. –  18.00 น.    พักผ่อน เล่นน้ำลำธาร
 • 17.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 4)
 • 19.00 น. –   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน
 • 21.00 น.                    พักผ่อน

  

วันเสาร์ที่  7 ธ.ค.62

 • 05.00 น.  –  06.00 น.   ออกเดินทางสู่  บ้านรวมไทย  ( ปางอุ๋ง )
 • 06.00 น. –   09.30 น.   พักผ่อน กับธรรมชาติ ณ. ปางอุ๋ง  (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)
 • 09.30 น. –   10.00 น.   เดินทาง ไปเยี่ยมชมบ้านรักไทย
 • 10.00 น. –   11.00 น.   พักผ่อน  ณ.บ้านรักไทย
 • 11.00 น. –   11.30 น.   เดินทางไปน้ำตกผาบ่อง
 • 11.30 น. –   12.00 น.   เยี่ยมชมน้ำตกผาบ่อง
 • 12.00 น. –   13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหารชุมชน ) ( มื้อที่ 5)
 • 13.00 น. –   14.30 น.   พักผ่อน ที่สะพานซูตองเป้
 • 14.30 น. –   15.00 น.   เดินทางไป หมู่บ้าน ในสอย  (กระเหรี่ยงคอยาว)
 • 15.00 น. –   16.00 น.   เยี่ยมชม  กระเหรี่ยงคอยาว
 • 16.00 น. –   17.30 น.   แวะนมัสการพระธาตุดอยกองมู
 • 17.30 น. –   18.00 น.   เข้าที่พัก (รีสอร์ท)
 • 18.00 น. – 20.00 น.     พักผ่อนถนนคนเดิน(รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)
 • 20.00 น.                      พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่  8 ธ.ค.62

 • 05.00 น.-  06.00 น.    นัดขึ้นรถตู้ออกเดินทาง กลับกทม
 • 08.00 น. – 09.00 น.  ถึง แม่สะเรียง รับประทานอาหารเช้า ( ร้านอาหารชุมชน ) ( มื้อที่ 6)
 • 09.00 น.-  13.00 น.  เดินทางสู่แม่สอด
 • 13.00 น.-  14.00น.   ถึง แม่สอด รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหาร ) ( มื้อที่ 7)
 • 14.00 น.-  18.00 น.  เดินทางสู่นครสวรรค์
 • 18.00 น.-  19.00 น.  รับประทานอาหาร  ณ. จ.นครสวรรค์ (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)
 • 22.00 น.                    เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

     

สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ช่วยกันทำบ้านดิน ให้ น้อง ๆ โรงเรียนบ้านโป่งอ่อน
 • 2.  ได้พักผ่อน เที่ยว หมู่บ้าน รวมไทย (ปางอุ๋ง)
 • 2.  ได้พักผ่อน เที่ยว หมู่บ้าน รักไทย
 • 3.  ได้พักผ่อน สะพานซุตองเป้
 • 4    ได้พักผ่อน หมู่บ้านในสอย  (กระเหรี่ยงคอยาว)
 • 5    ได้มิตรภาพ และเพื่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

 1. เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 2. รถตู้รับส่ง จาก กทม –  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน
 3. ค่าที่พัก รีสอร์ท 1 วัน กางเต็นท์ 2 วัน
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 100,000 บาท
 5. พักเต็นท์  2  คืน บ้านพัก 1 คืน
 6. อาหาร   7  มื้อ  ตลอดกิจกรรม
 • วันที่ 5 ธ.ค. 62    ( เย็น )  1 มื้อ
 • วันที่ 6 ธ.ค.62  (เช้า กลางวัน เย็น)  จำนวน 3 มื้อ  
 • วันที่ 7 พ.ค. 62    ( กลางวัน )  1 มื้อ
 • วันที่ 8 พ.ค. 62    ( เช้า กลางวัน )  2 มื้อ

  

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 2. ถุงนอนส่วนตัว  ( สำหรับนอนเต็นท์)
 3. รองเท้าสวมสบาย
 4. ครีมกันแดด
 5. ของใช้ส่วนตัว
 6. ยาประจำตัว
 7. กล้องถ่ายรูป

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมลย์นี้    yobaandin@hotmail.com

ขั้นตอนการสมัคร

 

หมายเหตุ   นัดขึ้นรถ ที่ รางน้ำ ( 05.00 น.)

และแวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ( 06.00 น.) ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต

ค่าลงทะเบียน        สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 3,490 บาท 

เดินทางเองสมทบ         1790 บาท

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ1,000 บาท
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย10 วัน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย โลตัสรังสิต นายสุรัช สะราคำ 568-2-05394-3 ออมทรัพย์

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 • 1.วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ1,000 บาท
 • 2.ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย10 วัน
 • 3หากไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมได้(ไม่คืนเงินมัดจำ ทุกกรณี)

…………………………………………………………………………

  

  

  

  

  

ขั้นตอนการสมัคร

 

ค่าใช้จ่าย : ค่าลงทะเบียน        สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 3,490 บาท  เดินทางเองสมทบ   1790 บาท