เขียน 1 คำอวยพรบนหน้าเว็บเรา เพื่อบริจาคถุงเท้า 1 คู่ให้น้องๆผู้ด้อยโอกาส

พาวลี่ร่วมกับมูลนิธิFORDEC จัดทำโครงการ
“ถุงเท้าใหม่ ให้น้องใส่ไปโรงเรียน”

ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนๆ ร่วมส่งมอบน้ำใจแก่น้องๆโรงเรียนห่างไกล
ด้วยการ เขียนคำอวยพร ถึงน้องๆเข้าไปที่เวปไซต์ www.pallysocks.com

ซึ่ง 1 คำอวยพร = ถุงเท้าใหม่ให้น้อง 1 คู่
พาวลี่จะนำคำอวยพรจัดพิมพ์เป็นการ์ดแนบกับถุงเท้า

และส่งมอบให้กับมูลนิธิ FORDEC เพื่อส่งให้กับน้องๆตามโรงเรียนห่างไกลครับ

กิจกรรมของเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการส่งมอบคำอวยพร
ได้ทาง
www.pallysocks.com
FB: www.facebook.com/pallysocks
Line Official : @pally
Instagram : pallysocks

รายละเอียดมูลนิธิFORDEC http://www.fordecthai.org

ค่าใช้จ่าย : 0