โครงการ Speakin-english.com เปิดรับอาสาสมัครชาย-หญิง ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาฯภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดค่ายดังนี้

รับอาสาสมัคร 10 คน เข้าร่วมเป็นสตาฟค่าย One-day Speakin-english Camp ณ โรงเรียนจักราชวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ไปเช้า-เย็นกลับ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 341 คน โดยอาสาสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับในมหาวิทยาลัย หรือทำงานแล้ว
 2. พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆนอกจากภาษาไทยได้ดี
 3. ต้องเข้ารับการบรีฟงานผ่านทางไลน์คอล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 19.00-21.00 น. 

 อาสาท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมสามารถส่งอีเมล์ระบุชื่อนามสกุล ชื่อเล่น สถานที่ศึกษาหรือสถานที่ทำงานพร้อมตำแหน่งงาน มาที่อีเมล์ volunteer@speakin-english.com หรือ โทร 02-6688-268 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครถึงวันที่ 3 พศจิกายน เวลา 24.00 น

ลักษณะค่าย เป็นการออกค่ายตามโรงเรียนต่างๆ ในต่างจังหวัด มีทั้งแบบเช้า-เย็นกลับ และค้างคืน โดยจะจัดค่ายในวันเสาร์หรืออาทิตย์เท่านั้น ค่ายแบ่งเป็นกิจกรรมช่วงต่างๆ มีเกมการแข่งขัน ตอบคำถามภาษาอังกฤษ การแสดงความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำกิจกรรมโดยอาสาสมัครผู้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีและผ่านการเทรนจากทีมงาน

คุณสมบัติอาสาสมัคร

1. มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม

2. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-40 ปี

3. ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

4. มีเวลาว่างวันเสาร์หรืออาทิตย์ สามารถค้างคืนหรือไปต่างจังหวัดได้

5. รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก

6.กำลังศึกษาอยู่ระดับในมหาวิทยาลัย หรือทำงานแล้ว

7. สามารถเข้าร่วมการเทรนอาสาสมัครได้ (วันเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป) หมายเหตุ – ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในการร่วมกิจกรรมอาสา

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ

1. การประกาศเกียรติคุณผ่านหน้าเว็บไซต์ www.speakin-english.com

2. ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไปออกค่าย

3. เสื้อยืดโครงการ หรือของที่ระลึกจากทางโรงเรียน (ถ้ามี)

4. รู้จักการทำงานเป็นทีม การเสียสละเพื่อสังคม

5. รู้จักเพื่อนใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

Speakin-english project is now recruiting the volunteers to join as camp staff in our one-day English camp in upcountry where either one-day commuting or stay-overnight applied. The camp will be conducted only on the weekend for high school students. Run by trained camp staff, the activities, games, Q&A and races are included in the camp agenda to reveal students’ linguistic ability, creativity and team spirit. Its aim is also to boost up interest of student on developing communication skill in English.

Qualifications

1. Male or Female. Age between 18 and 35

2. Voluntary spirit

3. Fluent in English speaking

4. Available on Saturday or Sunday and able to stay overnight or travel upcountry.

5. Team spirit, exceptional leadership, and self-confidence

6. Be able to attend a vlounteer training (date and time to be advised)

Note: This programme is free of charge Volunteers’ recognitions

1. Short bio will be posted on www.speakin-english.com for public recognition (optional)

2. Certificates of participation issued by the project and approved by the school’s principle, high-level administrative officer or equivalent (optional)

3. Speakin-english t-shirt or souvenirs from the school (if any)

4. Experience team work and social devotion

5. Make new friends

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://speakin-english.com/becomevolunteer.php หรือ https://www.facebook.com/speakinenglish1/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-6688-268 หรือ ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.

For those who are interested, please fill in the online application at http://speakin-english.com/becomevolunteer.php or for more information, please call 02-6688-268 during business hour: Monday to Friday, from 9AM to 6PM.

E-mail : volunteer@speakin-english.com

Facebook : https://www.facebook.com/speakinenglish1/

ค่าใช้จ่าย : 0