Volunteer B(rain)-B(ased)-L(earning) Home School ณ พัทลุง

(อาสาสร้างสื่อเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน บ้าน ณ พัทลุง)

ตอน เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม ความสุขเด็กบ้าน บ้าน เมืองหนังโนรา

สถานที่เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม : โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ช่วงเวลาไปเขียนสื่อ :
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๖ – วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(จันทร์ ๒๙ หยุดชดเชยวันเกิด ร.๑๐)

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้
#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

“เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน”

::: กิจกรรม :::: สร้างสื่อการเรียนรู้ให้น้องๆ
ค่าใช้จ่าย : คนละ ๒,๕๖๐ บาท
– รถตู้ส่วนบุคคล
– น้ำมัน
– อาหารเรา
– อุปกรณ์สร้างสื่อ
– อื่นๆ
– เหลือเป็นทุนอาหารเด็กต่อไป

ไม่แวะรับรายทาง
ทุกท่านมีค่าเท่ากัน / สมาชิกในพื้นที่ เด็กเล็ก เด็กโต ค่าใช้จ่ายเท่ากัน

รับจำนวนจำกัด ๑ – ๓๐ คน (ไม่จำกัดช่วงอายุ)

คุณสมบัติ
๑.เปิดใจเรียนรู้
๒.ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสิ่งรอบข้าง
๓.ไม่ต้องรักเด็กมากแต่อยู่กับเด็กได้
๔.ทำอาหารพอกินได้
๕.คุณสมบัติพิเศษร่วมแบ่งปันโดยไม่มีข้อแม้

#เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้
#แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้

กิจกรรม
ชวนอาสา ผู้สนใจ ไปแบ่งปัน สร้างทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆถิ่นไกล ร่วมสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL (Brain Based Learning) ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินในการ เรียน รู้ ทักษะ

“อาจเป็นแค่เม็ดฝนหนึ่งหยดในมหาสมุทร แต่เม็ดฝนหลายๆหยดก่อให้เกิดมหาสมุทร เช่นเดียวกับความรู้จากทุกท่าน”

Play + Learn = Plearn (เพลิน)

ทำไมต้องไปหลายวัน
เหตุที่ไปหลายวันแต่ยังน้อยไป กะช่วงเวลาสั้นๆ เราอยากให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆจริงๆเท่าที่เวลาเราพึงมีและทำได้ อยากชวนมาลองลงมือดูว่าช่วงเวลาสั้นๆ กับการสละวัน-เวลานอนดูซีรีย์ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับผู้อื่นได้บ้าง
“หากแม้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้ แต่เราสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาได้ ทำได้แล้วจะดีต่อใจ”

รับตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนกว่าจะเต็ม

 

กิจกรรมโดยสังเขป
Volunteer B(rain)-B(ased)-L(earning) Home School ณ พัทลุง

(อาสาสร้างสื่อเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน บ้าน ณ พัทลุง)

ตอน เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม ความสุขเด็กบ้าน บ้าน เมืองหนังโนรา

สถานที่เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม : โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ช่วงเวลาไปเขียนสื่อ :
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๖ – วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(จันทร์ ๒๙ หยุดชดเชยวันเกิด ร.๑๐)

***********************************************
วันศุกร์(ค่ำ)ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ช่วงเวลาของการเดินทาง)
สถานที่นัดหมายเพื่อการเดินทาง ปั้ม ปตท. ถนนวิภาวดีฯ ติดตึกชินวัตร 3/ก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว
๑๙.๓๐ น ออกเดินทาง ล่องใต้สู่เมืองลุง  (จังหวัดพัทลุง)
***นอนบนรถตู้ ช่วงเวลาของการเดินทาง ***

************************************************
วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ( วันแรกพบและการเรียนรู้ )
๐๗.๐๐ น. ถึง จ.พัทลุง ภารกิจส่วนตัว (อาหารอาสาดูแลตัวเองไปก่อนนะ)
๐๙.๐๐ น. (โดยประมาณ) เดินทางถึง โรงเรียน
๑๒.๐๐ น. กองทัพเดินด้วยท้อง (๑)
๑๓.๐๐ น. รู้จักฉัน รู้จักเธอ รู้จักกัน แบ่งงานตามหน้าที่
๑๗.๐๐ น.กลับมาที่โรงเรียนทำธุระส่วนตัว + ชมพระอาทิตย์ตก สะพานคลองปากประวิวยอ
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๒)
๑๙.๐๐ น. สำหรับในคืนแรก หลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว ซักซ้อมเตรียมความพร้อมอีกครั้งสำหรับการเป็นครูสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้
***นอนโรงเรียนคืนแรก ***

*************************************************
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วันแห่งการสร้างสื่อ)
๐๕.๓๐ น. ตื่นไวสักนิด ชวนออกไปชมแสงแรกตะวันยอแสงที่ริมเลสาบ (ทะเลสาบน้ำจืด)
๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๓)
๐๙.๐๐ น. กิจกรรม เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม ภาคเช้า

– กลุ่ม BBL จัดการสื่อการสอน ตามที่วางแผนกันมา
๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันพร้อมกัน (๔)
๑๓.๓๐ น. กิจกรรม เขียนสื่อให้เด็กยิ้ม ภาคบ่าย

– กลุ่ม BBL จัดการสื่อการสอน ตามที่วางแผนกันมา
๑๗.๐๐ น. ชมพระอาทิตย์ตก สะพานเฉลิมพระเกียรติ ทะเลน้อย
๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น (๕)
๒๐.๐๐ น. สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา
***นอนโรงเรียนคืนที่สอง ***

**************************************
วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วันแห่งการจบการศึกษา)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (๖)
๐๘.๐๐ น. รวมกันทำพิธีการร่ำลา /เดินทางกลับ กทม.
– มื้อกลางวัน + เย็น +อาหารว่าง รับผิดชอบตัวเองกันนะจ๊ะ
๒๑.๐๐ น.(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
********************************************

+หมายเหตุ+

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการร่วมบริจาคร่วมหาร (ห.ร.ม. = หารร่วมมาก)
– รถตู้ส่วนบุคคล+น้ำมัน
– อาหาร สำหรับเราเอง ๖ มื้อ
– อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม+ตกแต่งห้องเรียนน้อง
– อื่นๆ
ประมาณ ๒,๕๖๐ บาท

ค่าเรือชมแสงแรกแห่งวัน ตะวันกระทบยอริมทะเลสาบลำปำ หารค่าเรือออกกันเองนะ

รบกวนผู้เข้าร่วม ร่วมด้วยช่วยกันขอรับบริจาค (รบกวนขอของใหม่ๆเถอะนะ)
– ของใช้แล้วแต่พิจาณาได้ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่
– ขนม
– ของเล่น
– เครื่องเขียน
– อุปกรณ์กีฬา
– ทุนสำหรับเลี้ยงอาหารน้อง (โปรดระบุ เพื่อจะนำมาใช้ในส่วนนี้)
– ทุนซื้อขนมให้น้อง
– ทุนการศึกษาเด็ก
– อื่นๆ ตามแต่ท่านจะพิจารณา

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำของบริจาคมาวันเดินทางได้เลยต้องขออภัยในความไม่สะดวก
-ต้องขออภัยทุกท่านที่ทางโครงการไม่สะดวกในการขอรับบริจาคด้วยตนเอง

เพราะทุกคนมีค่า เราจึงชวนทุกท่านร่วมกัน จ่าย ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร
พิเศษสุดขอรับบริจาคในการเดินทางไปแบ่งปันร่วมกัน หรือพูดง่ายๆ ชวนไปหารค่าใช้ใช้ทั้งหมดกัน เพราะไปคนเดียวไม่มีตัง ไม่มีทุนทรัพย์ ไม่มีกำลัง ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่หากหลายๆคนไป ทุกๆอย่างที่ไม่มีจะได้แบ่งเบากันและกัน

*** ไอย๊ะละก๊ะเป็นคำอุทานภาษาถิ่นใต้ ซึ่งมักใช้พูดในขณะที่พบเห็นสิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจ,ประทับใจ,ดีใจ,หรือประหลาดใจ เช่นเดียวกับ โอ้โห!

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔
(081-515 8564)
กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนโทรสอบถามใดๆ จะให้คำตอบที่มีคำถามต่อเมื่อคำถามนั้นไม่มีคำตอบไว้ให้

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน

เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข

มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด

http://www.facebook.com/Volunteaw

วิธีการร่วมเดินทาง


๑.ต้องรบกวนผู้สนใจอ่านรายละเอียดก่อน
(กฎข้อแรกของการไปเป็นอาสาคือ อ่านมากกว่า ๘ บรรทัด)
๒.ส่งข้อมูลทางเมลล
sunday2309@hotmail.com


แจ้งว่า "จิตอาสาเขียนสื่อHome School"
- ชื่อ+นามสกุล+ชื่อเล่น
- ว-ด-ป เกิด
- เบอร์ติดต่อ
- อีเมล์
- เฟซบุ๊ก


หากตอบกลับแล้ว จะแจ้งเลขบัญชีในการโอนให้


โอนภายใน ๓ วัน หลัง ได้รับ เลขบัญชี /หรือ ผ่อนหนักเป็นเบาได้ เพื่อแบ่งเบา ผู้เข้าร่วม


เมื่อโอนแล้ว โปรดสำเนาสลิ๊ปกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยัน พร้อมระบุชื่อ นามสกุลชื่อเล่น จำนวนเงินในการโอนอีกครั้งเพื่อยืนยันในการร่วมกิจกรรมแน่นอน


******************************************


เพื่อผ่อนหนักเป็นเบาของผู้เข้าร่วม
* * * ทยอยจ่ายได้ แต่อย่าเท นะ * * *
วิธีที่ ๑.โอนครั้งเดียว ๒,๕๖๐ บาท เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
วิธีที่ ๒.โอนค่าผูกมัดตัวเอง
ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ – ๑,๕๖๐ บาท หลังได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่สอง
๕๐๐ - ๑,๐๖๐ บาท ส่วนที่เหลือ ??? บาท (ก่อนวันกิจกรรม)
*** หรือ หลังไมค์ ****
ผ่อนหนักเป็นเบาคือช่วยแบ่งเบาผู้ร่วมทางไม่ให้จ่ายในครั้งเดียวเยอะจนเกินไป มิใช่เงินมัดจำใดๆ หากมีการเท หรือไปไม่ได้อันใด ก็ต้องจ่ายเต็มหรือหาคนมาแทนได้
- ไปไม่ได้ ไม่รับเป็นเงินทำบุญนะ แต่มันคือส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบจ้า


*******************************************

ค่าใช้จ่าย : 2560 บาท