ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรมอาสา

กิจกรรมทั่วไป ที่รับอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อสังคม

อาสาทาสีกำแพงพระเจดีย์ แม่กำปอง

อาสาทาสีกำแพงพระเจดีย์ แม่กำปอง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 30, 2016

Timing: 08.00 to 18.00

Location : วัดคันธาพฤกษา ต.ห้วยแก้ว อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่

โครงการใจสะอาด วาดประเทศไทย รุ่น ๑๐
กิจกรรม : อาสาทาสีกำแพงพระเจดีย์ แม่กำปอง
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ อ่านต่อ →

อาสา ผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 23 ตค. Volunteer to make clay from recycling pulp and paper in Thailand

อาสา ผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 23 ตค. Volunteer to make clay from recycling pulp and paper in Thailand

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 23, 2016

Timing: 13:00 to 17:00

Location : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) Thai Volunteer Service Building

อาสา : ผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 23 ตค.
Volunteer to make clay from อ่านต่อ →

อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 59 รุ่น 4

อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 59 รุ่น 4

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: November 13, 2016

Timing: 06.00 น. to 20:00

Location : หน่วยพิทักษ์ป่าที่ 5 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ปิดรับสมัครแล้ว
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 59 (รุ่น 4 ปี 59)
อาสาฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ ลดการสูญเสียสัตว์ป่า
อ่านต่อ →

ทุนพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ว่างงาน ประเทศสเปน

ทุนพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ว่างงาน ประเทศสเปน

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: April 1, 2017 to Sep 30, 2017

Timing: 12:00 to 12:00

Location : Lorca, Spain

ทุนพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ว่างงาน ประเทศสเปน
CHARGER Project Spain
1 เมษายน – 30 กันยายน อ่านต่อ →

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 23 ต.ค. Volunteer to Create Learning Material

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 23 ต.ค. Volunteer to Create Learning Material

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 23, 2016

Timing: 08:30 to 12:30

Location : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) Thai Volunteer Service Building

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 23 ต.ค.
Volunteer to Create Learning Material – in อ่านต่อ →

เยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ลพบุรี

เยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ลพบุรี

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 21, 2016

Timing: 09.00 to 15.00

Location : สวนสัตว์ลพบุรี วงเวียนศรีสุริโยทัย อ.เมือง จ.ลพบุรี

โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เรื่องสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ให้เผยแพร่ไปสู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมให้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนทั่วไปที่สามารถสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

   หัวข้อการอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ลพบุรี รุ่นที่ 1  

1.ความคาดหวังของการเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์

2.ทำไมต้องมีสวนสัตว์

3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร

4. Field อ่านต่อ →

(ปิดรับสมัคร) จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เขตอนุรักษ์ป่าเขาคร่าว จ.สระบุรี (13 พ.ย)

(ปิดรับสมัคร) จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เขตอนุรักษ์ป่าเขาคร่าว จ.สระบุรี (13 พ.ย)

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: November 13, 2016

Timing: 07:30 to 20:30

Location : เขตอนุรักษ์ป่าเขาคร่าว บ้านถ้ำเต่า ต.ท่าคล้อ จ.สระบุรี

(ปิดรับสมัคร เต็ม)
 
อาสาพัฒนาชุมชน จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เขตอนุรักษ์ป่าเขาคร่าว จ.สระบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านต่อ →

ทำร่องปลูกผัก ให้ชุมชน คนไร้บ้าน Making Vegetable Garden for Homeless People in Thailand

ทำร่องปลูกผัก ให้ชุมชน คนไร้บ้าน Making Vegetable Garden for Homeless People in Thailand

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 29, 2016

Timing: 08:30 to 16:30

Location : ณ ศูนย์คนไร้บ้าน พุทธมณฑลสาย 2 @ Homeless Center, Buddha Monthon 2

ทำร่องปลูกผัก ให้ชุมชน คนไร้บ้าน
Making Vegetable Garden for Homeless People in อ่านต่อ →

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 22 ต.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand Oct. 22, 16

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 22 ต.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand Oct. 22, 16

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 22, 2016

Timing: 08:30 to 12:30

Location : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) Thai Volunteer Service Building

อาสา:“ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส”22 ต.ค.
Volunteer to Paint Bag to Raise Fund อ่านต่อ →

อาสาโอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ Volunteer for Disaster Preparedness Fund To decorate tiny jars Feb.22, 2016

อาสาโอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ Volunteer for Disaster Preparedness Fund To decorate tiny jars Feb.22, 2016

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 22, 2016

Timing: 13.30 to 17:30

Location : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) Thai Volunteer Service Building

อาสา “โอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ”Volunteer for Disaster Preparedness Fund –To decorate tiny jars
อ่านต่อ →

เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย วิถีไทย วิถีอินทรีย์

เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย วิถีไทย วิถีอินทรีย์

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: November 19, 2016 to Nov 20, 2016

Timing: 06.30 น. to 23.30 น.

Location : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย ตำบลทุ่งใหญ่

เชื่อมโยงอาหารปลอดภัย วิถีไทย วิถีอินทรีย์ จ.พิจิตร
วันกิจกรรม : เสาร์ที่ 19 – อาทิตย์ที่ อ่านต่อ →

ภารกิจพิชิตเต่าปูลู ณ บ้านนาตอง

ภารกิจพิชิตเต่าปูลู ณ บ้านนาตอง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: November 25, 2016 to Nov 27, 2016

Timing: 22:00 to 22:00

Location : บ้านนาตอง

รายละเอียดกิจกรรมชื่อกิจกรรม : ภารกิจพิชิตเต่าปูลู
สถานที่ : บ้านนาตอง จังหวัดแพร่
วัน/เวลา :25-27 พ.ย.
อ่านต่อ →

รับอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 8  ปี 59 เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 59

รับอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 8 ปี 59 เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 59

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: November 5, 2016

Timing: 06.00 น. to 20.00 น.

Location : แสมสาร

รุ่น 8  ปี 59
วันเสาร์ที่  5 พฤศจิกายน 59
รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง อ่านต่อ →

ค่ายอาสา ฅนทาสีรั้ววัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รุ่น ๔

ค่ายอาสา ฅนทาสีรั้ววัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รุ่น ๔

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: November 26, 2016 to Nov 27, 2016

Timing: 19:00 to 01:00

Location : พิชัย

โครงการ อาสาสมัคร ช่วยงานการกุศล
ค่ายอาสา ฅนทาสีรั้ววัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รุ่น ๔
วันเสาร์ที่๒๖ อ่านต่อ →

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 9 ต.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand Oct. 9, 16

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส 9 ต.ค. Volunteer to Paint Bag to Raise Fund for Children Center in Thailand Oct. 9, 16

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 9, 2016

Timing: 08:30 to 12:30

Location : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) Thai Volunteer Service Building

อาสา: “ลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส” 9 ต.ค. Volunteer to Paint Bag to อ่านต่อ →

(ปิดรับสมัคร) อาสาส่งมอบเสบียงหน่วยลาดตระเวนไพร (6 พ.ย)

(ปิดรับสมัคร) อาสาส่งมอบเสบียงหน่วยลาดตระเวนไพร (6 พ.ย)

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: November 6, 2016

Timing: 07:00 to 23:00

Location : ๑.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ๒.เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกปางสีดา ๓.เยี่ยมชม สวนรอยยิ้มของพ่อ (รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว) แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง ๔.ชมวิวและเล่นน้ำท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

ผู้ที่เสียสละตัวเองรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม เราเรียกเขาเหล่านั้นว่าผู้พิทักษ์ #ป่าไม้มีความสำคัญอย่างไร ผู้พิทักษ์มีความสำคัญเช่นนั้น ไม่มีเขา เราอาจไม่มีผู้ดูแลผืนป่า #ส่งมอบเสบียงเป็นกำลังใจแด่ผู้พิทักษ์

 
อาสาส่งมอบเสบียงหน่วยลาดตระเวนไพร
โครงการ อาสาสมัคร อ่านต่อ →

ยางยืดเด็กเดิน เพื่อน้องพิเศษเล่นสนุก

ยางยืดเด็กเดิน เพื่อน้องพิเศษเล่นสนุก

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 8, 2016

Timing: 09.00 to 12.00

Location : โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กทม. (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ทางเข้าสวนรถไฟ

แนวคิดในการจัดกิจกรรม

กิจกรรม “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2556 จากคนร่วมงานจิตอาสาคนหนึ่งฝันที่จะผันตนเองมาเป็นผู้จัดกิจกรรม เพียงเพราะเห็นความสุขมากมายจากผู้จัดกิจกรรมจิตอาสาท่านหนึ่ง จึงพยายามคิดทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบอื่นๆ ที่ยังไม่มีใครทำ จึงได้ศึกษา ทดลองทำอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ยางยืดแบบต่างๆ อ่านต่อ →

อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง15 ตค.  T-Shirt Painting for chronic patients

อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง15 ตค. T-Shirt Painting for chronic patients

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 15, 2016

Timing: 13:00 to 17:00

Location : ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) Thai Volunteer Service Building

อาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง15 ตค. ”
T-Shirt Painting for chronic patients
15 อ่านต่อ →

ยางยืดเด็กเดิน เพื่อน้องพิเศษเล่นสนุก

ยางยืดเด็กเดิน เพื่อน้องพิเศษเล่นสนุก

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 8, 2016

Timing: 09;00 to 12:00

Location : โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กทม. (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ทางเข้าสวนรถไฟ

ขอความกรุณาผู้สมัครทุกท่าน ก่อนสมัครท่านต้องแน่ใจแล้วจริงๆ 99% ว่าจะมาร่วมงานได้แล้วจึงสมัคร เพราะครั้งล่าสุดผู้สมัครไม่มาร่วมงานถึง 36% (ใน 100 คน 36 อ่านต่อ →

ค่ายครอบครัวดาหลา

ค่ายครอบครัวดาหลา

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 15, 2016 to Oct 21, 2016

Timing: 09.00 to 00.00

Location : บ้านโคกเหรียง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

บริบทชุมชน
บ้านโคกเหรียงตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  อยู่ห่างจากสนามบินหาดใหญ่ประมาณ 5 กิโลเมตร ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา อ่านต่อ →

ความเห็นล่าสุด