ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรมอาสา

กิจกรรมทั่วไป ที่รับอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อสังคม

รับอาสาสมัครช่วยงาน มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CFY)

รับอาสาสมัครช่วยงาน มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CFY)

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 1, 2016 to Dec 31, 2016

Timing: to

Location : มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

องค์กรผู้จัดงาน
•    มูลนิธิส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF)
•    http://www.savechildrenthailand.org/

รายละเอียดงาน
•    CYF เป็นมูลนิที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นองค์เอกชนสาธารณกุศลด้านการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย อ่านต่อ →

ค่ายดิน น้ำ ป่า ร่วมกับอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น บ้านตะเหมก อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ค่ายดิน น้ำ ป่า ร่วมกับอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น บ้านตะเหมก อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 4, 2016 to Sep 15, 2016

Timing: 11 to 11

Location : บ้านตะเมก ม.9 ต.ละมอ อ.นาโยง จ ตรัง

ประวัติองค์กร

“กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)” อ่านต่อ →

เรียนรู้การทำนา วิถีชาวประมง และกิจกรรมกับเด็ก ร่วมกับอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น

เรียนรู้การทำนา วิถีชาวประมง และกิจกรรมกับเด็ก ร่วมกับอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: August 21, 2016 to Sep 01, 2016

Timing: 11 to 10

Location : บ้านเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติองค์กร

“กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)” อ่านต่อ →

ค่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้

ค่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: August 29, 2016 to Sep 07, 2016

Timing: 11 to 11

Location : บ้านโคกพยอม อำเภอละงู จังหวัดสตูล

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) ได้ร่วมมือกับทางชุมชนบ้านโคกพยอม เริ่มงานค่ายอาสาสมัครนานาชาติขึ้นในชุมชน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นและ อาสาสมัครจากที่อื่นๆได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ตาม อ่านต่อ →

ต้นไม้ ขุนเขา ธรรมชาติกับสองเรา

ต้นไม้ ขุนเขา ธรรมชาติกับสองเรา

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: August 20, 2016 to Aug 21, 2016

Timing: 9.00 to 14.00

Location : ค่ายเยาวชน เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแมลงปออาสา เชียงใหม่ เดือน  สิงหาคม 2559
ค่ายการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและปลูกป่า  “ต้นไม้ ขุนเขา ธรรมชาติกับสองเรา”
สถานที่ อ่านต่อ →

อาสาพัฒนาชุมชนะ (ศุกร์)ใจอาสา ขุดลอกคลองสัญจรสาธารณะ ๒๓ ก.ย

อาสาพัฒนาชุมชนะ (ศุกร์)ใจอาสา ขุดลอกคลองสัญจรสาธารณะ ๒๓ ก.ย

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 23, 2016

Timing: 09:00 to 14:00

Location : ต.คลองเขิน จ.สมุทรสงคราม ๑.คลองชุมชนตลาดน้ำทาค่า ทำกิจกรรมขุดลอกคูคลอง ๒.วัดศรีศรัทธาธรรม สถานที่ประชุมและอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย

กิจกรรมสุข(ศุกร์)ใจอาสา ขุดลอกคลองสัญจรสาธารณะ
สืบเนื่องโครงการ อาสาพัฒนาชุมชน (ลุ่มน้ำใจ)

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๙.๐๐ อ่านต่อ →

(ปิดรับสมัคร) อาสาสร้างฝาย ชะลอรักษ์ (ชะลอน้ำ) จ.เพชรบุรี

(ปิดรับสมัคร) อาสาสร้างฝาย ชะลอรักษ์ (ชะลอน้ำ) จ.เพชรบุรี

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 18, 2016

Timing: 07:00 to 21:30

Location : บ้านลิ้นช้าง

อาสาสร้างฝาย ชะลอรักษ์ (ชะลอน้ำ) จ.เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ อ่านต่อ →

(ปิดรับสมัคร) อาสาปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ (๔ ก.ย.)

(ปิดรับสมัคร) อาสาปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ (๔ ก.ย.)

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 4, 2016

Timing: 07:00 to 20:30

Location : โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ ๑๐ ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม และ ดอนหอยหลอด

 กิจกรรม อาสาปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ สืบเนื่องโครงการอาสาพัฒนาชุมชน วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ อ่านต่อ →

ล่องแพปลูกป่า

ล่องแพปลูกป่า

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: August 28, 2016

Timing: 07.00 to 19.30

Location : กาญจนบุรี

กิจกรรม ล่องแพ ปลูกป่า

28 ส.ค. 2559 ณ แม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ →

หอบรักไปห่มป่า หนีกรุงปรุงทางรักษ์

หอบรักไปห่มป่า หนีกรุงปรุงทางรักษ์

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 7, 2016 to Oct 09, 2016

Timing: 21:00 to 21:00

Location : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง

หอบรักไปห่มป่า หนีกรุงปรุงทางรักษ์
ตอน ดอกไม้ในที่ลับตา ชวนเธอมาเติมแรง แปลงรักให้เป็นรักษ์
วันศุกร์ที่ ๗(ค่ำ) – วันอาทิตย์ที่ อ่านต่อ →

ค่ายอาสา “หอบฟ้ามาห่มน้อง”

ค่ายอาสา “หอบฟ้ามาห่มน้อง”

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: November 18, 2016 to Nov 20, 2016

Timing: 08:00 to 14:30

Location : แม่ฟ้าหลวง

ค่ายอาสา “หอบฟ้ามาห่มน้อง” ระหว่างวันที่ 18 – 20 เดือนพฤศจิกายน 2559

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 อ่านต่อ →

๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปีที ๖ ครั้งที่ ๗

๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปีที ๖ ครั้งที่ ๗

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: August 28, 2016

Timing: 12:30 to 16:30

Location : รถไฟฟ้าใต้ดิน จตุจักร กทม.

โครงการ ๓๖๕ วัน ถักอุ่น ให้คลายหนาว ปีที ๖ ครั้งที่ ๗
วันอาทิตย์ที่ อ่านต่อ →

ปิดรับอาสา ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 6  ปี 59 เสาร์ที่ 3 กันยายน 59

ปิดรับอาสา ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 6 ปี 59 เสาร์ที่ 3 กันยายน 59

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 3, 2016

Timing: 06.00 น. to 19:00

Location : อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ปิดรับสมัคร
รุ่น 6  ปี 59
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 59
รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ อ่านต่อ →

ปันอุ่นละมุนธรรม ชมเมืองปัว ณ น่าน ไง

ปันอุ่นละมุนธรรม ชมเมืองปัว ณ น่าน ไง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 30, 2016 to Oct 02, 2016

Timing: 19:30 to 21:00

Location : อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปันอุ่นละมุนธรรม ชมเมืองปัว ณ น่าน ไง

ตอน เช็คอินประเทศไทยใจแบ่งปัน ชวนดูดาวทุ่งข้าวสีเขียว

สถานที่ : อำเภอปัว จังหวัดน่าน อ่านต่อ →

ยางยืดผูกโบว์เพื่อแม่

ยางยืดผูกโบว์เพื่อแม่

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: August 13, 2016

Timing: 09:00 to 12:00

Location : โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กทม. (สวนโมกข์ กรุงเทพ) ทางเข้าสวนรถไฟ

เสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2559  09:00 – 11:30 น. ร่วมกันถักสิ่งประดิษฐ์ยางยืดผูกโบว์ 11:31 อ่านต่อ →

Greenpeace รับสมัครอาสาฯ เยาวชน เก็บขยะชายหาดด่วน 50 คน

Greenpeace รับสมัครอาสาฯ เยาวชน เก็บขยะชายหาดด่วน 50 คน

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: August 20, 2016 to Aug 21, 2016

Timing: to

Location : เทศบาลเมืองแสนสุข หาดบางแสน

รู้หรือไม่ ขยะกว่า 8 ล้านตันทั่วโลกถูกทิ้งลงสู่ท้องทะเลทุก ๆ ปี แล้วขยะเหล่านี้ไปที่ไหน ?Greenpeace Youth Wavemakers อ่านต่อ →

รวมพลฅนอาสาเก็บขยะพิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี

รวมพลฅนอาสาเก็บขยะพิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: August 19, 2016

Timing: 06.00 to 18.00

Location : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรี

โครงการอาสาเก็บขยะ ละตัวกู รุ่น ๒๑
กิจกรรม : รวมพลฅนอาสาเก็บขยะพิทักษ์ป่าชายเลนชลบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม อ่านต่อ →

อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน  ณ.ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม รุ่น3 ปี59 เสาร์ที่ 17 กันยายน59

อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน ณ.ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม รุ่น3 ปี59 เสาร์ที่ 17 กันยายน59

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 17, 2016

Timing: 06.00 น. to 19:00

Location : ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

รุ่น 3 ปี 59
เสาร์ที่ 17 กันยายน. 59
อาสาทำดี  ลุยโคลน  ปลูกป่าชายเลน
อ่านต่อ →

อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า ปลูกป่า ทำโป่ง สร้างบ้านดิน รุ่น4  ปี59 1-2 ตุลาคม 59

อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า ปลูกป่า ทำโป่ง สร้างบ้านดิน รุ่น4 ปี59 1-2 ตุลาคม 59

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 1, 2016 to Oct 02, 2016

Timing: 06.00 น. to 19:00

Location : หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

10-11 กันยายน 59
(เลื่อนจาก 10-11 ก.ย. 59)
อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า ปลูกป่า + อ่านต่อ →

ค่ายอาสา “แต้มสีสัน ปั้นสื่อ แด่น้องบนดอยสูง”

ค่ายอาสา “แต้มสีสัน ปั้นสื่อ แด่น้องบนดอยสูง”

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 21, 2016 to Oct 24, 2016

Timing: 08:00 to 14:30

Location : เชียงราย

ค่ายอาสา  “แต้มสีสัน ปั้นสื่อ แด่น้องบนดอยสูง”
ระหว่างวันที่  21 – 24  เดือนตุลาคม. 2559
อ่านต่อ →

ความเห็นล่าสุด