ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรมอาสา

กิจกรรมทั่วไป ที่รับอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อสังคม

อาสาสมัคร ตุ๊กตาหุ่นมือ 8 มิ.ย. 62 Volunteer Producing Hand Puppet Doll for Learning Kits  June, 8, 19

อาสาสมัคร ตุ๊กตาหุ่นมือ 8 มิ.ย. 62 Volunteer Producing Hand Puppet Doll for Learning Kits June, 8, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 22, 2019 to Jun 07, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัคร ตุ๊กตาหุ่นมือ 8 มิ.ย. 62

Volunteer Producing Hand Puppet Doll for อ่านต่อ →

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  9 มิ.ย. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand June, 9, 19

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 9 มิ.ย. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand June, 9, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 22, 2019 to Jun 07, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  9 มิ.ย. 62

Painting Bag Volunteer to Support Child อ่านต่อ →

อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 9 มิ.ย. 62 Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand June, 9, 19

อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 9 มิ.ย. 62 Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand June, 9, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 22, 2019 to Jun 07, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 9 มิ.ย. 62

Volunteer to make recycling pulp and paper อ่านต่อ →

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 8 มิ.ย. 62   Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief June, 8 ,19

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 8 มิ.ย. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief June, 8 ,19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 22, 2019 to Jun 07, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 8 มิ.ย. 62  

Volunteer –To decorate tiny jars for อ่านต่อ →

เดินรณรงค์กับยูนิเซฟเพื่อช่วยกันหยุดความรุนแรงกับเด็ก ครั้งที่ 2

เดินรณรงค์กับยูนิเซฟเพื่อช่วยกันหยุดความรุนแรงกับเด็ก ครั้งที่ 2

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 21, 2019 to Jun 04, 2019

Timing: to

Location : ตลาดนัดเคหะ บางพลี

คำบรรยาย
ร่วมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงกับเด็กไปกับเรา วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนา ตลาดนัด ในเคหะบางพลี เวลา 16:00 น. อ่านต่อ →

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 9 มิย.

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 9 มิย.

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 22, 2019 to Jun 08, 2019

Timing: to

Location : ณ ห้องสมุดประชาชนกทม. ซอยพระนาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 9 มิย.
Volunteer to Create Learning Material on Canvas อ่านต่อ →

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 9 มิย.

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 9 มิย.

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 22, 2019 to Jun 08, 2019

Timing: to

Location : ณ ห้องสมุดประชาชนกทม. ซอยพระนาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เดินรณรงค์กับยูนิเซฟเพื่อช่วยกันหยุดความรุนแรงกับเด็ก ครั้งที่ 1

เดินรณรงค์กับยูนิเซฟเพื่อช่วยกันหยุดความรุนแรงกับเด็ก ครั้งที่ 1

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 14, 2019 to May 25, 2019

Timing: to

Location : ตลาดนัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ

คำบรรยาย ร่วมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงกับเด็กไปกับเรา เพื่อประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน 1300 ที่สามารถรายงานได้หากพบเจอหรือสงสัยว่ามีเด็กถูกกระทำความรุนแรง 
 
จุดมุ่งหมาย เด็กๆ จะเติบโตได้อย่างดีและมีความสุขหากได้รับความรัก ไม่ใช่ความรุนแรง
อ่านต่อ →

อาสาฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่า เรียนรู้การทำผีบุ้งเต้า จ.เลย

อาสาฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่า เรียนรู้การทำผีบุ้งเต้า จ.เลย

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 20, 2019 to Jun 13, 2019

Timing: to

Location : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า เรียนรู้ และ ป้องกัน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนชุมชน และ ชาวบ้านให้มีรายได้ ทำให้ไม่้ต้องเข้าไปใช้ทรัพยากรจากป่าเกินความจำเป็น

โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง ฯ

“โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อ่านต่อ →

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 2 มิ.ย. 62  Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged Preschoolers in Thailand June, 2, 19

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 2 มิ.ย. 62 Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged Preschoolers in Thailand June, 2, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 15, 2019 to May 31, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 2 มิ.ย. 62
Volunteer to Produce pillow for อ่านต่อ →

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 2 มิ.ย. 62 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand June, 2 ,19

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 2 มิ.ย. 62 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand June, 2 ,19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 15, 2019 to May 31, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 2 มิ.ย. 62
Volunteer to Create Learning Material on อ่านต่อ →

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 1 มิ.ย. 62   Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief June, 1 ,19

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 1 มิ.ย. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief June, 1 ,19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 15, 2019 to May 31, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 1 มิ.ย. 62  
Volunteer –To decorate tiny jars อ่านต่อ →

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 1 มิ.ย. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; June,1, 19

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 1 มิ.ย. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; June,1, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 15, 2019 to May 31, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 1 มิ.ย. 62
T-Shirt Painting Volunteer to Support อ่านต่อ →

อาสาอนุรักษ์ป่าฮาลาบาลา ร่วมประเพณีบั้งไฟ จ.นราธิวาส

อาสาอนุรักษ์ป่าฮาลาบาลา ร่วมประเพณีบั้งไฟ จ.นราธิวาส

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 20, 2019 to Jun 05, 2019

Timing: to

Location : ฮาลาบาลา

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก internetเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ เป็นผืนป่าที่ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืน คือ ป่าฮาลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ อ่านต่อ →

ปิดรับสมัคร อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62 อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน รุ่น 3 ปี 62 เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน  ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

ปิดรับสมัคร อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62 อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน รุ่น 3 ปี 62 เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน  ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 13, 2019 to Jun 12, 2019

Timing: to

Location : ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

ปิดรับสมัคร
อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62
อาสาทำดี  –  ลุยโคลน   –  ปลูกป่าชายเลน    รุ่น 3 ปี 62
 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน  ณ.  ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

              หลังจากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร อ่านต่อ →

รุ่น 3 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า สร้างอาคารเอนกประสงค์ดิน ณ หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

รุ่น 3 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า สร้างอาคารเอนกประสงค์ดิน ณ หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 13, 2019 to Jun 18, 2019

Timing: to

Location : Error

รุ่น 3 
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
อาสาช่วยผู้พิทักษ์ป่า   สร้างอาคารเอนกประสงค์ดิน
ณ.  หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว       เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
 
     อ่านต่อ →

Be Hub - อาสาสร้างสุข บ้านบางขุนไทร

Be Hub – อาสาสร้างสุข บ้านบางขุนไทร

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 9, 2019 to Jun 09, 2019

Timing: to

Location : บ้านบางขุนไทร จ.เพชรบุรี

A Volunteer Trip for 2 Days and 1 Night
by อ่านต่อ →

อาสาทำโป่งเทียมแหล่งอาหารให้ผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

อาสาทำโป่งเทียมแหล่งอาหารให้ผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 11, 2019 to Jun 07, 2019

Timing: to

Location : ปางสีดา

โครงการทำโป่งเทียมผีเสื้อ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับผีเสื้อและยังศึกษาธรรมชาติของผีเสื้อสายพันธุ์ต่างๆและควรศึกษาและอนุรักษ์ไว้แบบระบบนิเวศวิทยา
กิจกรรมทำโป่งผีเสื้อปางสีดานั้น จัดขึ้นเดือนมิถุนายน – มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติและองค์การยูเนสโก ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก “เมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออก” อีกด้วย อ่านต่อ →

กิจกรรมอาสา “ อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ” ตอน อย่าด่วนตัดสิน

กิจกรรมอาสา “ อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ” ตอน อย่าด่วนตัดสิน

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 11, 2019 to May 25, 2019

Timing: to

Location : หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับ
หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่
จัดกิจกรรมอาสา “ อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ”
ตอน อ่านต่อ →

อาสาสมัคร ตุ๊กตาหุ่นมือ 26 พค. Volunteer Producing Hand Puppet Dolls for Learning Kits May.26, 18  ณ ห้องสมุดประชาชนกทม. ซอยพระนาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อาสาสมัคร ตุ๊กตาหุ่นมือ 26 พค. Volunteer Producing Hand Puppet Dolls for Learning Kits May.26, 18 ณ ห้องสมุดประชาชนกทม. ซอยพระนาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 10, 2019 to May 24, 2019

Timing: to

Location : ณ ห้องสมุดประชาชนกทม. ซอยพระนาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อาสาสมัคร ตุ๊กตาหุ่นมือ 26 พค.

Volunteer Producing Hand Puppet Dolls for Learning อ่านต่อ →

ความเห็นล่าสุด