ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรมอาสา

กิจกรรมทั่วไป ที่รับอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อสังคม

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 29 ก.ค. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; July, 29, 19

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 29 ก.ค. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; July, 29, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 10, 2019 to Jul 26, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 29 ก.ค. 62

T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically อ่านต่อ →

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 29 ก.ค. 62 Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged Preschoolers in Thailand July ,29, 19

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 29 ก.ค. 62 Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged Preschoolers in Thailand July ,29, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 10, 2019 to Jul 26, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 29 ก.ค. 62

Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged อ่านต่อ →

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  28 ก.ค. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand July, 28, 19

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 28 ก.ค. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand July, 28, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 10, 2019 to Jul 26, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  28 ก.ค. 62

Painting Bag Volunteer to Support Child อ่านต่อ →

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 28 ก.ค. 62 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand July, 28 ,19 ณ ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., TVS Bldg.

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 28 ก.ค. 62 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand July, 28 ,19 ณ ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., TVS Bldg.

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 10, 2019 to Jul 26, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 28 ก.ค. 62

Volunteer to Create Learning Material on Canvas อ่านต่อ →

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 27ก.ค. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief July, 27, 19 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg.

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 27ก.ค. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief July, 27, 19 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg.

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 10, 2019 to Jul 26, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 27ก.ค. 62

Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief อ่านต่อ →

อาสาสมัคร เข็มกลัดแบ่งปัน  27ก.ค. 62 “Sharing Brooches” volunteer July, 27, 19  ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) @ 4th Thai Volunteer Service Bldg.

อาสาสมัคร เข็มกลัดแบ่งปัน 27ก.ค. 62 “Sharing Brooches” volunteer July, 27, 19 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) @ 4th Thai Volunteer Service Bldg.

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 10, 2019 to Jul 26, 2019

Timing: to

Location : Error

อาสาสมัคร เข็มกลัดแบ่งปัน  27ก.ค. 62

“Sharing Brooches” volunteer July, 27, 19

 

ชั้น 4 อ่านต่อ →

ปั่นจักรยานไปปลูกป่า เก็บขยะ ดูทะเลหมอก จ.นครศรีธรรมราช

ปั่นจักรยานไปปลูกป่า เก็บขยะ ดูทะเลหมอก จ.นครศรีธรรมราช

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 9, 2019 to Aug 22, 2019

Timing: to

Location : คีรีวง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาสามาทำความดี เก็บขยะตามสถานที่ท่องเที่ยว และ ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ต่างจากในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยสารพิษ
เราจะมาสร้างโอโซนดีๆให้คนไทยครับ

ตารางกิจกรรม

23 สค
19.30 ออกเดินทางจาก ปตท อ่านต่อ →

รุ่น 7 ปี 62 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 62 รับอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)  โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ทะเลไทย

รุ่น 7 ปี 62 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 62 รับอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ทะเลไทย

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 9, 2019 to Aug 20, 2019

Timing: to

Location : Error

รุ่น 7 ปี 62
วันเสาร์ที่  24 สิงหาคม 62
รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง อ่านต่อ →

ค่ายนานาชาติค่ายกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนประถมและมัธยม ค่ายที่ 2 วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2562

ค่ายนานาชาติค่ายกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนประถมและมัธยม ค่ายที่ 2 วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2562

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 11, 2019 to Aug 17, 2019

Timing: to

Location : เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ประวัติโครงการ
เกาะยาวใหญ่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วในจัง
หวัดเกาะภูเก็ต ซึ่งได้ขยายตัวสู่พื้นที่เกาะยาว ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว การค้าขาย
การก่อสร้างบังกะโลและรีสอร์ท มากมายในพื้นที่
ประชากรหลายคนเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตจากอาชีพประมงชายฝั่งหรือทำสวนมาเป็นการดำเนินกิจการบริการนักท่
องเที่ยว อ่านต่อ →

ค่ายนานาชาติค่ายกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนประถมและมัธยม วันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2562

ค่ายนานาชาติค่ายกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนประถมและมัธยม วันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2562

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 10, 2019 to Aug 03, 2019

Timing: to

Location : เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ประวัติโครงการ
เกาะยาวใหญ่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วในจัง
หวัดเกาะภูเก็ต ซึ่งได้ขยายตัวสู่พื้นที่เกาะยาว ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว การค้าขาย
การก่อสร้างบังกะโลและรีสอร์ท มากมายในพื้นที่
ประชากรหลายคนเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตจากอาชีพประมงชายฝั่งหรือทำสวนมาเป็นการดำเนินกิจการบริการนักท่
องเที่ยว อ่านต่อ →

Volunteer B(rain)-B(ased)-L(earning) Home School ณ พัทลุง

Volunteer B(rain)-B(ased)-L(earning) Home School ณ พัทลุง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 8, 2019 to Jul 23, 2019

Timing: to

Location : โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

Volunteer B(rain)-B(ased)-L(earning) Home School ณ พัทลุง
(อาสาสร้างสื่อเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน บ้าน ณ อ่านต่อ →

อาสามาหาสนุก เด็กดอยคอยยิ้มแฉ่งแก้มแดงแจ๋

อาสามาหาสนุก เด็กดอยคอยยิ้มแฉ่งแก้มแดงแจ๋

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 8, 2019 to Aug 07, 2019

Timing: to

Location : โรงเรียนบ้านบนนา อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อาสามาหาสนุก เด็กดอยคอยยิ้มแฉ่งแก้มแดงแจ๋

(Volunteer Fun Fair 2019)
ตอน ตะวันขึ้นดูนา ตะวันลับดูดาว รอยยิ้มที่ริมดอย

วันศุกร์ที่ ๙ อ่านต่อ →

หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ล้อมรั้วให้ป่าฟื้น เฟส ๔

หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ล้อมรั้วให้ป่าฟื้น เฟส ๔

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 8, 2019 to Aug 22, 2019

Timing: to

Location : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

หอบรักไปห่มป่า ดอกไม้ในที่ลับตา ล้อมรั้วให้ป่าฟื้น เฟส ๔
ตอน : เสือไม่หายก็ล้อมคอก สืบป่าจากสืบสู่กลางใจเธอ
วันเสาร์ที่ อ่านต่อ →

โรงบ่มอารมณ์สุข ๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ยิ้มเดือนสิงหาคม

โรงบ่มอารมณ์สุข ๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ยิ้มเดือนสิงหาคม

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 8, 2019 to Aug 01, 2019

Timing: to

Location : ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว (ห้าแยกลาดพร้าว)

โรงบ่มอารมณ์สุข ๓๒๔๕๖ ยิ้มสู้ ยิ้มเดือนสิงหาคม

ยิ้มสู้สู่ที่วัดธนบัตรเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ครั้งที่ ๕ ปีที่ ๓
ตอน โรงบ่มอารมณ์สุข อ่านต่อ →

โรงบ่มอารมณ์สุข ๓๖๕ วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว ปีที ๙ ครั้งที่ ๕

โรงบ่มอารมณ์สุข ๓๖๕ วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว ปีที ๙ ครั้งที่ ๕

1 คอมเม้น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 8, 2019 to Aug 01, 2019

Timing: to

Location : ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว (ห้าแยกลาดพร้าว)

โรงบ่มอารมณ์สุข ๓๖๕ วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว ปีที ๙ ครั้งที่ ๕
ตอน ความสุขแค่แบ่งปัน อ่านต่อ →

โรงบ่มอารมณ์สุข : โปสการ์ดเสี่ยงทายระบายรักษ์ เดือนสิงหาคม

โรงบ่มอารมณ์สุข : โปสการ์ดเสี่ยงทายระบายรักษ์ เดือนสิงหาคม

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 8, 2019 to Aug 01, 2019

Timing: to

Location : ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว (ห้าแยกลาดพร้าว)

โรงบ่มอารมณ์สุข : โปสการ์ดเสี่ยงทายระบายรักษ์ เดือนสิงหาคม
ตอน สิ่งเล็กๆเพื่อกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากใครคนหนึ่งด้วยรักสู่รักษ์

กิจกรรมชวนระบายกำลังใจ กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตั้งแต่เวลา อ่านต่อ →

อาสาศึกษา และ รักษาป่าชายเลนผืนสุดท้าย ที่เกาะนก บางปะกง รุ่น3

อาสาศึกษา และ รักษาป่าชายเลนผืนสุดท้าย ที่เกาะนก บางปะกง รุ่น3

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 8, 2019 to Aug 16, 2019

Timing: to

Location : เกาะนก

“เกาะนก” ซึ่งตั้งอยู่กลางปากแม่น้ำบางปะกง เป็นเกาะที่มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สำคัญและมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของไทย ด้วยอาณาบริเวณของเกาะ 125 ไร่ จึงคลาคล่ำไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ชายเลนต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งที่นกนานาชนิดมาอาศัยอยู่รวมหลากหลายสายพันธุ์
อ่านต่อ →

เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ (คลองเตย) สิงหา 62

เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ (คลองเตย) สิงหา 62

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 5, 2019 to Aug 05, 2019

Timing: to

Location : ศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญา สาขาคลองเตย

 
น่าตกใจ ที่มีคนมาเลี้ยงอาหารเด็กพิเศษที่นี่แค่เดือนละ 1 ครั้ง
บางเดือนไม่มีเลยสักครั้ง
พวกเราอาสามาเติมความสุขให้พวกเขากันเถอะ
 
เลือก 1 อ่านต่อ →

สองมือน้อยกับร้อยเมล็ดพันธุ์ ปั้น ปัน ปลูก ผูกรักษ์ ให้ป่าใหญ่ รุ่น2

สองมือน้อยกับร้อยเมล็ดพันธุ์ ปั้น ปัน ปลูก ผูกรักษ์ ให้ป่าใหญ่ รุ่น2

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 4, 2019 to Aug 07, 2019

Timing: to

Location : เขาน้ำพุ กาญจนบุรี

กิจกรรม : สองมือน้อยกับร้อยเมล็ดพันธุ์ ปั้น ปัน ปลูก ผูกรักษ์ ให้ป่าใหญ่ รุ่น2
จัดโดย อ่านต่อ →

อาสากลางกรุง เพ้นท์เสื้อให้น้องด้อยโอกาส รุ่น4

อาสากลางกรุง เพ้นท์เสื้อให้น้องด้อยโอกาส รุ่น4

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 4, 2019 to Aug 01, 2019

Timing: to

Location : ยูเนี่ยนมอล

กิจกรรม : อาสากลางกรุง เพ้นท์เสื้อให้น้องด้อยโอกาส รุ่น4
จัดโดย : มนตร์อาสา

จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้สึกถึงความอิ่มเอมใจ อ่านต่อ →

ความเห็นล่าสุด