ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรมอาสา

กิจกรรมทั่วไป ที่รับอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อสังคม

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 13 ต.ค. 62 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand Oct, 13 ,19 ณ ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., TVS Bldg.

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 13 ต.ค. 62 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand Oct, 13 ,19 ณ ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., TVS Bldg.

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 23, 2019 to Oct 11, 2019

Timing: to

Location :

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 13 ต.ค. 62

Volunteer to Create Learning Material on Canvas อ่านต่อ →

อาสาทำสมุดเพื่อน้องรร.ห่างไกล อาทิตย์10 พย.2562

อาสาทำสมุดเพื่อน้องรร.ห่างไกล อาทิตย์10 พย.2562

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 24, 2019 to Nov 03, 2019

Timing: to

Location :

อาสาทำสมุดเพื่อน้องรร.ห่างไกล อาทิตย์10 พย.2562
ที่มาของกิจกรรม
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาสาที่สนใจได้รับความรู้ในการประดิษฐ์สมุด จากกระดาษที่เหลือใช้ แล้ว ด้วยวัสดุที่หาง่าย
เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ได้ฝึกศิลปะ อ่านต่อ →

อาสาสมัคร ตุ๊กตาหุ่นมือ 6 ต.ค. 62 Volunteer Producing Hand Puppet Doll for Learning Kits Oct, 6, 19

อาสาสมัคร ตุ๊กตาหุ่นมือ 6 ต.ค. 62 Volunteer Producing Hand Puppet Doll for Learning Kits Oct, 6, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 20, 2019 to Oct 04, 2019

Timing: to

Location :

อาสาสมัคร ตุ๊กตาหุ่นมือ 6 ต.ค. 62
Volunteer Producing Hand Puppet Doll อ่านต่อ →

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 6 ต.ค. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; Oct, 6, 19

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 6 ต.ค. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; Oct, 6, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 20, 2019 to Oct 04, 2019

Timing: to

Location :

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 6 ต.ค. 62
T-Shirt Painting Volunteer to Support อ่านต่อ →

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 5 ต.ค. 62 Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged Preschoolers in Thailand Oct, 5, 19

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 5 ต.ค. 62 Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged Preschoolers in Thailand Oct, 5, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 20, 2019 to Oct 04, 2019

Timing: to

Location :

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 5 ต.ค. 62
Volunteer to Produce pillow for อ่านต่อ →

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 5 ต.ค. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Oct, 5, 19

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 5 ต.ค. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Oct, 5, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 19, 2019 to Oct 04, 2019

Timing: to

Location :

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  5 ต.ค. 62
Painting Bag Volunteer to Support อ่านต่อ →

อาสาพัฒนาโรงเรียน ณ เมืองเก่าสุโขทัย รุ่น2

อาสาพัฒนาโรงเรียน ณ เมืองเก่าสุโขทัย รุ่น2

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 19, 2019 to Sep 26, 2019

Timing: to

Location :

กิจกรรม : อาสาพัฒนาโรงเรียน ณ เมืองเก่าสุโขทัย
จัดโดย : มนตร์อาสา
สถานที่ : อ่านต่อ →

อาสากลางกรุง เพ้นท์เสื้อให้น้องด้อยโอกาส รุ่น9

อาสากลางกรุง เพ้นท์เสื้อให้น้องด้อยโอกาส รุ่น9

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 19, 2019 to Oct 03, 2019

Timing: to

Location :

กิจกรรม : อาสากลางกรุง เพ้นท์เสื้อให้น้องด้อยโอกาส รุ่น9จัดโดย : มนตร์อาสา
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้สึกถึงความอิ่มเอมใจ ความสุขและการเสียสละจากการแบ่งปัน อ่านต่อ →

ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น12

ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น12

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 19, 2019 to Oct 19, 2019

Timing: to

Location :

กิจกรรม : “ปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลน รุ่น12”จัดโดย : มนตร์อาสา
จุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล อ่านต่อ →

ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป รุ่นที่9

ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป รุ่นที่9

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 19, 2019 to Oct 31, 2019

Timing: to

Location :

กิจกรรม : ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป รุ่นที่9จัดโดย : มนตร์อาสา
จุดประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ขัดทำความสะอาดบ่อเต่า อ่านต่อ →

รับสมัครจิตอาสาช่วยขายของyardsale#47 โครงการคนไทยสร้างใจแบ่งปันที่รพ.มิชชั่น

รับสมัครจิตอาสาช่วยขายของyardsale#47 โครงการคนไทยสร้างใจแบ่งปันที่รพ.มิชชั่น

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 24, 2019 to Oct 01, 2019

Timing: to

Location :

คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดแวนตีสแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1919 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด อาทิ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชนบทและถิ่นทุระกันดาร บริจาคเสื้อผ้า อาหาร ให้กับชุมชนเสมอมา รวมทั้งเยี่ยมเยียนเรือนจำ และผู้ป่วยในโรงพยบาล อ่านต่อ →

ดำน้ำ รักษ์ทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย รุ่น4

ดำน้ำ รักษ์ทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย รุ่น4

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 19, 2019 to Oct 09, 2019

Timing: to

Location :

กิจกรรม : ดำน้ำ รักษ์ทะเล อาสาปกป้องสิ่งมีชีวิตฝั่งอ่าวไทย รุ่น4จัดโดย : มนตร์อาสา
จุดประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดชายหาด อ่านต่อ →

ปลูกหญ้าทะเลให้พยูน รักษา เพิ่มพูน อนุรักษ์ ณ เมืองตรัง รุ่น2

ปลูกหญ้าทะเลให้พยูน รักษา เพิ่มพูน อนุรักษ์ ณ เมืองตรัง รุ่น2

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 19, 2019 to Oct 09, 2019

Timing: to

Location :

กิจกรรม : ปลูกหญ้าทะเลให้พยูน รักษา เพิ่มพูน อนุรักษ์ ณ เมืองตรัง รุ่น2จัดโดย : อ่านต่อ →

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 62 รับสมัคร  อาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ( รุ่น 9 ปี 62 )

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 62 รับสมัคร อาสาทำโป่ง + ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ( รุ่น 9 ปี 62 )

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 19, 2019 to Oct 17, 2019

Timing: to

Location :

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม  62
รับสมัคร    อาสาทำโป่ง +  ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง)
อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี   ( รุ่น 9  ปี 62 )

 
แนวคิดในการจัด
                         ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้จัดนำอาสาสมัครไปช่วยกันทำโป่งเทียมที่ อ่านต่อ →

รุ่น 9 ปี 62 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 62 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

รุ่น 9 ปี 62 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 62 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 19, 2019 to Oct 24, 2019

Timing: to

Location :

รุ่น 9 ปี 62
วันอาทิตย์ที่  27 ตุลาคม 62
รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)
โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ อ่านต่อ →

Image Not Available

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 5 ต.ค. 62 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Oct, 5, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 18, 2019 to Oct 04, 2019

Timing: to

Location :

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  5 ต.ค. 62

Painting Bag Volunteer to Support Child อ่านต่อ →

ยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าวัดท่าขนุนทองผาภูมิ

ยิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าวัดท่าขนุนทองผาภูมิ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 18, 2019 to Oct 26, 2019

Timing: to

Location :

วัดท่าขนุนเป็นวัดสำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายมอญ พม่า และกะเหรี่ยง ที่อาศัยในพื้นที่เมืองทองผาภูมิและละแวกใกล้เคียง วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำแควน้อยตรงข้ามกับฝั่งตลาด ด้านในวัดมียอดเขาสูงเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธเจติยคีรี” เป็นเจดีย์ศิลปะพม่า ซึ่งมีบันไดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปสักการะด้านบนได้ และบนจุดสูงสุดนี้สามารถมองเห็นวิวเมืองทองผาภูมิมุมสูงแบบ อ่านต่อ →

นั่งรถไฟ ไปพัฒนาโรงเรียน ขุมเพขรพระอุมา 2-3 พ.ย.62

นั่งรถไฟ ไปพัฒนาโรงเรียน ขุมเพขรพระอุมา 2-3 พ.ย.62

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 17, 2019 to Nov 01, 2019

Timing: to

Location :

โรงเรียนถูกฝูงลิงเข้าโจมตี ข้าวของเสียหาย 🐒เหมือนตอนหนึ่งในอมตะนิยาย “เพชรพระอุมา”ที่เขียนด้วยแรงบันดาลใจจากป่าเมืองกาญจน์ซึ่งก็คือพื้นที่โซนนี้นั่นเอง🐵🍒🙈🍊🐵🍒🙈🍊🐵🙈รับสมัครอาสา 28 คน ใจกล้า อยากลอง อยากลุย และเจอลิงนั่งรถไฟ อ่านต่อ →

ขึ้นดอย ท้าหนาว ไปพัฒนาโรงเรียนกลางหุบเขา 9-10 พ.ย.62

ขึ้นดอย ท้าหนาว ไปพัฒนาโรงเรียนกลางหุบเขา 9-10 พ.ย.62

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 16, 2019 to Nov 08, 2019

Timing: to

Location :

บนดอยนั้น ลำบาก ไม่มีอะไรสะดวกสบายสักอย่างยิ่งหน้าหนาว เด็กๆ ชาวกะเหรี่ยงก็ยังต้องทนลมหนาว ทำไร่ข้าวโพดช่วยพ่อแม่ และเดินไปเรียนหนังสือครูดอย อยากขออาสาช่วยปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนหลังเสร็จงาน จะพาไปแช่น้ำร้อนออนเซ็นแบบญี่ปุ่นด้วย🌸🌾🌿🌸🌾🌿🌸🌾🌿รับสมัครอาสา 28 อ่านต่อ →

ค่ายอาสาพิทักษ์ น้ำตกทีลอซู

ค่ายอาสาพิทักษ์ น้ำตกทีลอซู

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 15, 2019 to Oct 31, 2019

Timing: to

Location :

ค่ายอาสาพิทักษ์ น้ำตกทีลอซูวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562รับอาสาสมัครจำนวน 40 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศองค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ อ่านต่อ →

ความเห็นล่าสุด