ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรมอาสา

กิจกรรมทั่วไป ที่รับอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อสังคม

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 8 มิ.ย. 62  Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief June, 8 ,19

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 8 มิ.ย. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief June, 8 ,19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 22, 2019 to Jun 07, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 8 มิ.ย. 62  

Volunteer –To decorate tiny jars for อ่านต่อ →

เดินรณรงค์กับยูนิเซฟเพื่อช่วยกันหยุดความรุนแรงกับเด็ก ครั้งที่ 2

เดินรณรงค์กับยูนิเซฟเพื่อช่วยกันหยุดความรุนแรงกับเด็ก ครั้งที่ 2

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 21, 2019 to Jun 04, 2019

Timing: to

Location : ตลาดนัดเคหะ บางพลี

คำบรรยาย
ร่วมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงกับเด็กไปกับเรา วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนา ตลาดนัด ในเคหะบางพลี เวลา 16:00 น. อ่านต่อ →

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 9 มิย.

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 9 มิย.

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 22, 2019 to Jun 08, 2019

Timing: to

Location : ณ ห้องสมุดประชาชนกทม. ซอยพระนาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 9 มิย.
Volunteer to Create Learning Material on Canvas อ่านต่อ →

ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของ สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่น้องๆ นักเรียนพิการทางการมองเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของ สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่น้องๆ นักเรียนพิการทางการมองเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 23, 2019 to Aug 09, 2019

Timing: to

Location : โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด

เรียนเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นสะพานบุญ และเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนพิการทางการเห็น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
ชมรมจิตอาสาทำดีเพื่อแม่ เป็นกลุ่มบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพได้รวมกลุ่มของผู้ที่มีจิตอันเป็นสาธารณะ จัดตั้งกลุ่มเพื่อเป็นกลุ่มบุคคลที่การให้ความสำคัญในการทำความดีในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน อ่านต่อ →

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 9 มิย.

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 9 มิย.

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 22, 2019 to Jun 08, 2019

Timing: to

Location : ณ ห้องสมุดประชาชนกทม. ซอยพระนาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า 23 มิ.ย. 2562

ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า 23 มิ.ย. 2562

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 20, 2019 to Jun 21, 2019

Timing: to

Location : ปตท.สนามเป้า

กิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่า 23 มิ.ย. 2562

ณ น้ำตกเก้าโจน – เดอะซีนเนอรี่ วินเทจฟาร์ม อ.สวนผึ้ง – อ่านต่อ →

เดินรณรงค์กับยูนิเซฟเพื่อช่วยกันหยุดความรุนแรงกับเด็ก ครั้งที่ 1

เดินรณรงค์กับยูนิเซฟเพื่อช่วยกันหยุดความรุนแรงกับเด็ก ครั้งที่ 1

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 14, 2019 to May 25, 2019

Timing: to

Location : ตลาดนัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ

คำบรรยาย ร่วมเดินรณรงค์ลดความรุนแรงกับเด็กไปกับเรา เพื่อประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน 1300 ที่สามารถรายงานได้หากพบเจอหรือสงสัยว่ามีเด็กถูกกระทำความรุนแรง 
 
จุดมุ่งหมาย เด็กๆ จะเติบโตได้อย่างดีและมีความสุขหากได้รับความรัก ไม่ใช่ความรุนแรง
อ่านต่อ →

ค่ายทำนาสร้างบ้านดิน ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ค่ายทำนาสร้างบ้านดิน ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 21, 2019 to Jul 05, 2019

Timing: to

Location : โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งโรงงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือ ให้สามารถทำการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา กิจกรรมหลักของทางโรงเรียนคือการอบรมชาวบ้านหรือชาวนาให้เป็นชาวนาที่เข้าใจในวิถีเกษตรอินทรีย์ทางโรงเรียนได้
เชื่อมโยงกับธนาคารโคกระบือ เมื่อมีนักเรียนมาเรียนกับปราชญ์ อ่านต่อ →

อาสาฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่า เรียนรู้การทำผีบุ้งเต้า จ.เลย

อาสาฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่า เรียนรู้การทำผีบุ้งเต้า จ.เลย

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 20, 2019 to Jun 13, 2019

Timing: to

Location : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้างป่า เรียนรู้ และ ป้องกัน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนชุมชน และ ชาวบ้านให้มีรายได้ ทำให้ไม่้ต้องเข้าไปใช้ทรัพยากรจากป่าเกินความจำเป็น

โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง ฯ

“โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อ่านต่อ →

workshopทำผ้าบาติกเพื่อน้องๆที่ด้อยโอกาส

workshopทำผ้าบาติกเพื่อน้องๆที่ด้อยโอกาส

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 21, 2019 to Jul 05, 2019

Timing: to

Location : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

workshopทำผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม

ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบๆ ครั้ง อ่านต่อ →

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 2 มิ.ย. 62 Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged Preschoolers in Thailand June, 2, 19

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 2 มิ.ย. 62 Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged Preschoolers in Thailand June, 2, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 15, 2019 to May 31, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัคร หมอนหนุนอุ่นรัก 2 มิ.ย. 62
Volunteer to Produce pillow for อ่านต่อ →

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 2 มิ.ย. 62 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand June, 2 ,19

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 2 มิ.ย. 62 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand June, 2 ,19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 15, 2019 to May 31, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 2 มิ.ย. 62
Volunteer to Create Learning Material on อ่านต่อ →

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 1 มิ.ย. 62  Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief June, 1 ,19

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 1 มิ.ย. 62 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief June, 1 ,19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 15, 2019 to May 31, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 1 มิ.ย. 62  
Volunteer –To decorate tiny jars อ่านต่อ →

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 1 มิ.ย. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; June,1, 19

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 1 มิ.ย. 62 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; June,1, 19

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 15, 2019 to May 31, 2019

Timing: to

Location : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

อาสาสมัคร เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 1 มิ.ย. 62
T-Shirt Painting Volunteer to Support อ่านต่อ →

อาสาอนุรักษ์ป่าฮาลาบาลา ร่วมประเพณีบั้งไฟ จ.นราธิวาส

อาสาอนุรักษ์ป่าฮาลาบาลา ร่วมประเพณีบั้งไฟ จ.นราธิวาส

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 20, 2019 to Jun 05, 2019

Timing: to

Location : ฮาลาบาลา

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก internetเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ เป็นผืนป่าที่ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืน คือ ป่าฮาลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ อ่านต่อ →

อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว(ทุ่งกะมัง)ชมทุ่งดอกกระเจียว

อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว(ทุ่งกะมัง)ชมทุ่งดอกกระเจียว

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 16, 2019 to Jul 12, 2019

Timing: to

Location : อุทยานภูเขียว

เขตรักษพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวดูแลด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ นกยูง เก้ง กวาง และเนื้อทราย เป็นต้นโดยปล่อยสัตว์ให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ สามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้เอง อ่านต่อ →

ช่วยกระจายข่าวในชุมชนเรื่องลดความรุนแรงต่อเด็ก

ช่วยกระจายข่าวในชุมชนเรื่องลดความรุนแรงต่อเด็ก

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 14, 2019 to Jun 30, 2019

Timing: to

Location : ชุมชนของคุณ

คำบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์หลังสมัครกิจกรรมเพื่อช่วยเรารณรงค์แคมเปญนี้
จุดมุ่งหมาย เด็กๆ จะเติบโตได้อย่างดีและมีความสุขหากได้รับความรัก ไม่ใช่ความรุนแรง
บทบาทของคุณ ปริ้นท์โปสเตอร์แล้วนำไปแปะบนบอร์ดข่าวสารได้ดังนี้ ชุมชนของคุณ, โรงเรียน, อ่านต่อ →

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 62 รับสมัครอาสาทำโป่ง ปลูกป่า สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (รุ่น5 ปี62)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 62 รับสมัครอาสาทำโป่ง ปลูกป่า สร้างฝาย (หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (รุ่น5 ปี62)

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 13, 2019 to Jun 19, 2019

Timing: to

Location : หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน  62
รับสมัคร    อาสาทำโป่ง +  ปลูกป่า + สร้างฝาย (หินทิ้ง)
อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี   ( รุ่น 5  ปี 62 )

 

แนวคิดในการจัด
                         ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ทางกลุ่มบ้านดินไทยได้จัดนำอาสาสมัครไปช่วยกันทำโป่งเทียมที่ เขาใหญ่ อ่านต่อ →

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝันให้น้อง โรงเรียนหนองไม้งาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 อาสาทำดี แต้มสีเติมฝันให้น้อง โรงเรียนหนองไม้งาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 13, 2019 to Jun 26, 2019

Timing: to

Location : โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
อาสาทำดี  แต้มสีเติมฝัน  ให้น้อง   โรงเรียนหนองไม้งาม  
 อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม
 
                จากในช่วงที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้จัดกิจกรรม BBL   ไปช่วย ทาสี อ่านต่อ →

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62 อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน รุ่น 3 ปี 62 เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน  ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62 อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน รุ่น 3 ปี 62 เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน  ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: May 13, 2019 to Jun 12, 2019

Timing: to

Location : ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62
อาสาทำดี  –  ลุยโคลน   –  ปลูกป่าชายเลน    รุ่น 3 ปี 62
 เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน  ณ.  ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

              หลังจากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วย อ่านต่อ →

ความเห็นล่าสุด

 • อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส EP.2 by พบมิตร จิตอาสา

  ติดต่อที่ Id line : pobmitvolunteer หรือ Inbox ในแฟนเพจ พบมิตร จิตอาสาค่ะ

 • อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส EP.2 by ผกามาศ

  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ รบกวนสอบถามวิธีการสมัครหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และกิจกรรมเก็บขยะโบสถ์ปรกโพธิ์ by Jamesscb

  รายชื่อเยาวชนจิตอาสาที่ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร โครงการ เยาวชนจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และรักษ์ศาสนสถาน โบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 1.) เด็กชายธนกฤต เบญจพิชัยเดช โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ 2.) เด็กชายกฤตกานต์ สาระบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ 3.) นางสาวกุลญาดา นิวัฒนากุล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 4.) นางสาวบุณฑริกา อินทร์ไธสง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 5.) นางสาวนารถชนก พิมสาน มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 6.) นางสาวพิมพกานต์ นันตะโรหิต มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 7.) นางสาวอภิสรา สุทธิบริหารกุล โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 8.) นายธนกร สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 9.) เด็กชายวศิน สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ *****************************************************