ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรมอาสา

กิจกรรมทั่วไป ที่รับอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อสังคม

ปันน้ำใจสู่ซำเหนือ สปป ลาว

ปันน้ำใจสู่ซำเหนือ สปป ลาว

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 23, 2019 to Jul 22, 2020

Timing: to

Location :

ขอขอบคุณภาพ และ บทความจาก internet
ที่มาบทความhttps://mgronline.com/indochina/

กิจกรรมนี้ตรงวันหยุดเนื่องในวันสำคัญของ รัชกาลที่ 10
ลางาน 2 วัน

น้ำตาร่วงแหมะ อ่านต่อ →

ครูอาสาเด็กกำพร้าชายเเดนใต้ เยี่ยมพี่น้องคนไทยในกลันตัน มาเลเซีย

ครูอาสาเด็กกำพร้าชายเเดนใต้ เยี่ยมพี่น้องคนไทยในกลันตัน มาเลเซีย

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 23, 2019 to Aug 10, 2020

Timing: to

Location :

ศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้า มัสยิดอัตตะอาวุนบางปู

จัดตั้งขึ้น จากการศึกษาข้อมูลเด็กกำพร้ากลุ่มตัวอย่าง พบว่า แม้จะได้รับการเยียวยาแล้ว เด็กกลุ่มนี้ยังประสบปัญหาในด้านอื่น เช่น ต้องออกจากโรงเรียน ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร และในกลุ่มเด็กผู้ชายก็มีความเสี่ยงในการเข้าสู่วงจรยาเสพติด อ่านต่อ →

ครูอาสา อาข่า กาแห แม่จันใต้ จ.เชียงราย

ครูอาสา อาข่า กาแห แม่จันใต้ จ.เชียงราย

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 23, 2019 to Aug 19, 2020

Timing: to

Location :

บ้านแม่จันใต้เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ป่าใม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ยังมีประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีการสืบทอดมายาวนาน
กิจกรรมนี้สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และต้องการประสบการณ์เข้าไปเรียนรู้ชุมชน กิจกรรมครูอาสา

ชนเผ่าอ่าข่า (Akha)

ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน/ถิ่นที่อยู่
ชนเผ่าอ่าข่า มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่บริเวณภูเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ปัจจุบันชาวอ่าข่ามีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่บริเวณมณฑณยูนนานของประเทศจีน อ่านต่อ →

ล่องแพกาญ อนุรักษ์ปูราชินี

ล่องแพกาญ อนุรักษ์ปูราชินี

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 23, 2019 to Sep 17, 2020

Timing: to

Location :

ขอบคุณภาพ และ บทความจาก internet

ปูราชินี” ราชินีแห่งทองผาภูมิตะวันตก

ในบรรดาปูน้ำจืดทุกชนิด “ปูราชินี” จัดว่าเป็นปูน้ำจืดประเภทปูป่าที่มีสีสันสวยงามที่สุด โดยจะมีสีสันมากถึง 3 สี อ่านต่อ →

แพทย์อาสาด้วยใจ ไปกลอเซโล

แพทย์อาสาด้วยใจ ไปกลอเซโล

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 22, 2019 to Apr 01, 2020

Timing: to

Location :

แพทย์อาสาด้วยใจ ไปกลอ​เซโล​

หมู่บ้าน​กลอ​เซโล​ ต.สามแลบ อ.สบเมย​ จ.แม่ฮ่องสอน​

วันที่ 1-4 พ.ค. 2563

 

● รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ อ่านต่อ →

อาสาทำความสะอาดวัดทับทิมสยาม ลุยถ้ำพระศิวะ จ.สระแก้ว

อาสาทำความสะอาดวัดทับทิมสยาม ลุยถ้ำพระศิวะ จ.สระแก้ว

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 15, 2019 to Feb 15, 2020

Timing: to

Location :

ดทับทิมสยาม 05

ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

โดยทุกๆเดือนชาวบ้านในพื้นที่จะมาช่วยกันทำความสะอาดวัด ทั้งกวาดลานวัด เก็บขยะ ถูพื้นวัด ทางทีมงานจึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นแรงสนับสนุนชาวบ้าน

นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนตนเอง และ ร่วมผจญภัยกับทีมงาน อ่านต่อ →

อาสาป่าชุมชน และ ชนเผ่า บ้านท่ามะขาม จ.ราชบุรี

อาสาป่าชุมชน และ ชนเผ่า บ้านท่ามะขาม จ.ราชบุรี

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 15, 2019 to Feb 16, 2020

Timing: to

Location :

ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม

ป่าชุมชนเกิดจาก ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในรูปแบบของ “ป่าชุมชน” โดยการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่รอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมดำเนินการและเข้ามาจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่านั้นๆ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่ อ่านต่อ →

อาสาเก็บพันธุ์ไม้ชายเลน นำมาเพาะไว้ปลูกที่ป่าชายเลนชุมชนแหลมฉบัง

อาสาเก็บพันธุ์ไม้ชายเลน นำมาเพาะไว้ปลูกที่ป่าชายเลนชุมชนแหลมฉบัง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 15, 2019 to Mar 01, 2020

Timing: to

Location :

ทีมาบทความ https://soclaimon.wordpress.com/2015/06/16/%E0%B8%9B

ป่าชายเลนแหลมฉบัง ในเขตอุตสาหกรรมที่ยังสัมผัสได้ โดยฝีมือ “ครูจ่า”

หมู่บ้านแหลมฉบัง หรือบริเวณ “ทุ่งสงขลา” เป็นชุมชนที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อครั้งที่สุนทรภู่เดินทางมาหาบิดา และพักบริเวณชายหาด อ่านต่อ →

โครงการ​แพทย์​อาสา​บ้าน​ตือลามื่อ

โครงการ​แพทย์​อาสา​บ้าน​ตือลามื่อ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 11, 2019 to Mar 24, 2020

Timing: to

Location :

โครงการแพทย์อาสา บ้านตือลามื่อ📍 #เปิดรับสมัครแล้ว

จ.แม่ฮ่องสอน​ 26-29 มีนาคม​ 2563

#กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน​

 

📍 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปผู้สนใจที่มีจิตอาสา ร่วมออกเดินทางไปยังหมู่บ้านบนดอยห่างไกล เพื่อไปตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านชุมชนชาวเขา ตรวจโรคต่างๆ อ่านต่อ →

แพทย์​อาสา​ด้วยใจ ไปกลอ​เซโล​

แพทย์​อาสา​ด้วยใจ ไปกลอ​เซโล​

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 8, 2019 to May 13, 2020

Timing: to

Location :

แพทย์อาสาด้วยใจ ไปกลอ​เซโล​

หมู่บ้าน​กลอ​เซโล​ ต.สามแลบ อ.สบเมย​ จ.แม่ฮ่องสอน​

วันที่ 1-4 พ.ค. 2563

 

● รับสมัครจิตอาสาที่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ อ่านต่อ →

เก็บรัก(ษ์)​ด้วยหัวใจ ลดภ​ั​ยสิ่ง​แวดล้อม​

เก็บรัก(ษ์)​ด้วยหัวใจ ลดภ​ั​ยสิ่ง​แวดล้อม​

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 8, 2019 to Feb 14, 2020

Timing: to

Location :

โครงการ “เก็บรัก(ษ์)ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

กิจกรรมเก็บขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำป้าย

ที่เกาะเสม็ด ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

15 -​16 กุมภาพันธ์​ อ่านต่อ →

ร่วมบริจาคของ ในงานวันชาติไทใหญ่ ดอยไตแลง รุ่น2

ร่วมบริจาคของ ในงานวันชาติไทใหญ่ ดอยไตแลง รุ่น2

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 3, 2019 to Feb 03, 2020

Timing: to

Location :

โรงเรียนเด็กกำพร้าที่ดอยไตแลง เป็นกลุ่มเด็กที่สูญเสียพ่อแม่จากสงคราม ระหว่างไทใหญ่ กับ รัฐบาลพม่า ซึ่งมีเขตติดต่อกับชายแดนไทย ฝั่งแม่ฮองสอน
ทั้งที่ทางเราได้รับรู้ถึงปัญหา และ การขาดแคลนปัจจัยต่างๆ อ่านต่อ →

พี่เลี้ยงอาสาเด็กวัยเตาะแตะ ชุมชนตองเหลือง จ. น่าน

พี่เลี้ยงอาสาเด็กวัยเตาะแตะ ชุมชนตองเหลือง จ. น่าน

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 3, 2019 to Feb 20, 2020

Timing: to

Location :

ผีตองเหลือง เป็นชื่อของชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะเป็นคนป่า มักร่อนเร่อยู่ตามป่าลึก คำว่า ผีตองเหลือง เป็น ชื่อที่คนกลุ่มอื่นเรียกชนเผ่านี้โดยเรียกตามวัสดุที่ใช้มุงหลังคา คือ ใบตอง เมื่อใบไม้ใบตองที่มุงหลังคาหรือทำเป็นซุ้ม อ่านต่อ →

อาสาฟื้นฟูป่าต้นน้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

อาสาฟื้นฟูป่าต้นน้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 3, 2019 to Feb 09, 2020

Timing: to

Location :

ขอขอบคุณภาพ และ บท ความจาก internet ครับ

กรมป่าไม้ชูโครงการ “รักษ์นิเวศฯเขาพระยาเดินธง”ต้นแบบฟื้นฟูป่า

ปัจจุบันป่าไม้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังต้องได้รับการฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการรอดของต้นไม้
ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้เป็น 40 อ่านต่อ →

อาสาปลูกต้นพลับพลึงธาร บุปผาราชินีแห่งสายน้ำ จ.พังงา

อาสาปลูกต้นพลับพลึงธาร บุปผาราชินีแห่งสายน้ำ จ.พังงา

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 3, 2019 to Apr 02, 2020

Timing: to

Location :

ขอบคุฦณภาพและ บทความจาก internet
ที่มา https://puechkaset.com/
และ https://www.sanook.com/news/1149859/

พลับพลึงธาร พืชน้ำที่พบแห่งเดียวบนโลก

พลับพลึงธาร (Water onion) อ่านต่อ →

ครูอาสาเด็กไทยพลัดถิ่นบ้านห้วยส้าน จ.เมียวดี เมียนม่า

ครูอาสาเด็กไทยพลัดถิ่นบ้านห้วยส้าน จ.เมียวดี เมียนม่า

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: October 3, 2019 to May 21, 2020

Timing: to

Location :

ขอบคุณภาพประกอบจาก internet
ที่มาบทความhttps://www.posttoday.com/social/local/469165
และ https://mgronline.com/local/detail/9570000018336

คนไทยพลัดถิ่นที่ห้วยส้าน : วิถีไทยในประเทศพม่า
บ้านห้วยส้านเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ขึ้นกับอำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี อ่านต่อ →

อาสาสอนเด็กเล็บ้านนาเกียน ดูทะเลหมอกดอยทองลู่ รุ่น 3

อาสาสอนเด็กเล็บ้านนาเกียน ดูทะเลหมอกดอยทองลู่ รุ่น 3

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 27, 2019 to Jan 30, 2020

Timing: to

Location :

ขอขอบคุณภาพ และ บทความจาก internet
แรงบันดาลใจ
เนื่องจากอำเภออมก๋อย เป็นพื้นที่ห่างไกลการเข้าถึงค่อนข้างลำบาก ทางผู้จัดมีโอกาศได้อ่านบทความของครูดอยท่านหนึ่ง จึงถือโอกาศจัดกิจกรรมนี้ ดังข่าวนี้

ชาวบ้านและอบต. อ่านต่อ →

ค่ายคน ป่า และ ชาวเขา ที่บ้านวุ้งกะสัง จ. กำแพงเพชร

ค่ายคน ป่า และ ชาวเขา ที่บ้านวุ้งกะสัง จ. กำแพงเพชร

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 27, 2019 to Feb 07, 2020

Timing: to

Location :

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่า และ สร้างเครือค่ายป่าชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีรายได้จากท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรอินทรี เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ขอบคุณภาพ และ บทความจาก internet

ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขา อ่านต่อ →

ครูอาสามันนิวิทยา ที่ถ้ำภูผาเพชร จ.สตูล

ครูอาสามันนิวิทยา ที่ถ้ำภูผาเพชร จ.สตูล

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 24, 2019 to May 06, 2020

Timing: to

Location :

ขอขอบคุณภาพ และ บทความจาก internet

เปิดโรงเรียนมันนิวิทยาสตูล มุ่งสอนภาษาไทยแก่เด็กๆ กลุ่มชาติพันธุ์ให้อ่านออกเขียนได้

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเยาวชนคนไทยอย่างมากที่ทุกคนต้องมีความรู้ เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มน้องๆ มันนิที่ได้มีโอกาสศึกษาเพื่อให้สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจน พัฒนาตนเองได้เท่าเทียมกับคนทั่วไป ด้วยคำว่าการศึกษาที่ดี

โรงเรียนนี้มีชาวมันนิที่เดินทางมาเรียนโดยสอนการอ่านคำ อ่านต่อ →

อาสาเก็บขยะเกาะสุรินทร์ อนุรักษ์ประเพณีชาวมอแกน จ.พังงา

อาสาเก็บขยะเกาะสุรินทร์ อนุรักษ์ประเพณีชาวมอแกน จ.พังงา

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 24, 2019 to May 02, 2020

Timing: to

Location :

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก internet ครับ

กิจกรรมนี้จัดในช่วงหยุดยาว วันฉัตรมงคล และ วันวิสาขบูชา ซึ่งอาสาต้องลางาน 1 วัน ในวันอังคาร อ่านต่อ →

ความเห็นล่าสุด