ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรมอาสา

กิจกรรมทั่วไป ที่รับอาสาสมัคร ทำประโยชน์เพื่อสังคม

อาสากำจัดผักตบชวา และ นำมาแปรรูป จ.ชัยนาท

อาสากำจัดผักตบชวา และ นำมาแปรรูป จ.ชัยนาท

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 12, 2019 to Sep 20, 2019

Timing: to

Location : Error

ดูแลแหล่งน้ำ แก้ปัญหา “ผักตบชวา”

ปัญหาการแพร่ระบาดของผักตบชวาเป็นปัญหาที่มีมาในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน ตามประวัติดั้งเดิมของผักตบชวาระบุว่า ถูกนำเข้าจากเกาะชวาเมื่อปี 2444 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซีย หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการแพร่พันธุ์จนต้องเอาไปปล่อยในแม่น้ำลำคลองต่างๆ

ปัญหาผักตบชวามีระบุไว้ชัดเจนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อมีพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา อ่านต่อ →

ล่องรถไฟไปบำเพ็ญประโยชน์ตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ

ล่องรถไฟไปบำเพ็ญประโยชน์ตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 11, 2019 to Sep 14, 2019

Timing: to

Location : น้ำตกไทรโยค

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดี โดยกลุ่มอาสาเล็กๆ ที่มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าประเทศไทยขาดความมีวินัยในตนเองและสวนสาธารณะจึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำดีได้ไม่ต้องอาย” ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น

กดติดตามเพจได้ที่นีก่อน
https://www.facebook.com/kritAsa/

วัตถุประสงค์

1. อ่านต่อ →

กางเต็นท์ปลูกป่าเขาตระเคียนโง๊ะ

กางเต็นท์ปลูกป่าเขาตระเคียนโง๊ะ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 11, 2019 to Sep 06, 2019

Timing: to

Location : เขาตระเคียนโง๊ะ

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติรวมถึงพื้นที่ป่าในชุมชน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือนำต้นไม้มาทำประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงส่งผลให้พื้นที่ป่าลดจึงเห็นว่าควรเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นเพื่อจะทดแทนที่ถูกทำลายไป

จึงคิดความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นการทำสิ่งที่มีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการเสียสละให้แก่ชุมชน เป็นโครงการที่ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและยังช่วยปรับปรุงทัศนียจากพื้นที่ที่เคยมีสภาพแห้งแล้งไม่สวยงาม การทำโครงการปลูกป่าครั้งนี้ช่วยทำให้ทัศนียภาพมีความสวยงามขึ้น ร่มรื่น ซึ่งทั้งยังสามารถเป็นที่พักผ่อนให้ชาวบ้านและคนอื่นมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่การปลูกป่าครั้งนี้
การจัดทำโครงการครั้งนี้ผู้จัดทำเห็นถึงความสำคัญของป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จึงเห็นสมควรที่จะจัดทำโครงการนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
อ่านต่อ →

ปั่นปลูกปั้นทำบ้านปลาอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้าปอดเมืองกรุง

ปั่นปลูกปั้นทำบ้านปลาอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้าปอดเมืองกรุง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 11, 2019 to Aug 24, 2019

Timing: to

Location : บางกะเจ้า

กะเจ้า คุ้งกระเพาะหมูสีเขียวใกล้กรุงเทพฯ เหตุที่มีคนเรียกบางกะเจ้าว่าเป็นกระเพาะนั้น เนื่องมาจากพื้นที่ของบางกะเจ้าถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาเกือบจะทั้งหมด โค้งเว้าจนได้รูปกระเพาะหมูสวยงาม แถมยังมีความเขียวชอุ่มเต็มพื้นที่จนได้รับการยกย่องว่าเป็น The Best Urban Oasis อ่านต่อ →

อาสาทำหุ่นไล่กา ล่องเรือเรียนรู้วิถีชุมชนสามเรือน จ.อยุธยา

อาสาทำหุ่นไล่กา ล่องเรือเรียนรู้วิถีชุมชนสามเรือน จ.อยุธยา

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 11, 2019 to Sep 07, 2019

Timing: to

Location : วัดสามเรือน

กิจกรรมนี้ เป้นหลักสูตรนาอินทรีย์เป็นการทำนาแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เวลาที่หนูกับกบมากัดกินผลผลิตในท้องนา เราไปดักนำเอามาประกอบอาหารได้ เราสอนให้เด็กๆ ทำหุ่นไล่กาเพื่อไล่นกไม่ให้มากินผลผลิตของเราอาสา ยังได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย เนื่องจากกลัวว่าจะหลงลืมวิถีชีวิตดั้งจึงหันมาปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนในการใช้วิถีชีวิตตามวิถีดั้งเดิม คือการทำนา ความเจริญของเมืองธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้นเร็วมาก อ่านต่อ →

เที่ยวเรือนจำ ทำบ้านดิน ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

เที่ยวเรือนจำ ทำบ้านดิน ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 11, 2019 to Sep 06, 2019

Timing: to

Location : Error

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริมผู้ต้องขังให้มีอาชีพที่มั่นคง และ ไม่กลับไปเป็นนักโทษอีก โดยการสร้างโอกาศและ สนับสนุนสิ้นค้าต่างๆ

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เกิดขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาไทย ที่ 1298/2505 เมื่อวันที่ 24 อ่านต่อ →

อาสาปลูกปะการังเทียม ปล่อยปลาฉลามหัวทราย รุ่น3

อาสาปลูกปะการังเทียม ปล่อยปลาฉลามหัวทราย รุ่น3

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 10, 2019 to Aug 30, 2019

Timing: to

Location : หาดเตยงาม

หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงาม ตั้งอยู่ที่ อ่าวนาวิกโยธิน เป็นหนึ่งสถานที่น่าพักผ่อน เงียบสงบและปลอดภัย สามารถลงเล่นน้ำได้ โดยจะมีหอตรวจการณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ คอยอำนวยความสะดวกและให้การดูแลเป็นอย่างดี อ่านต่อ →

อาสาปลูกป่าชายเลนแนวใหม่ เพื่อความยั่งยืน ที่สัตหีบ

อาสาปลูกป่าชายเลนแนวใหม่ เพื่อความยั่งยืน ที่สัตหีบ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 10, 2019 to Aug 31, 2019

Timing: to

Location : Error

การปลุกป่าโกงกาง ผ่านโคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “รูปแบบใหม่” ด้วย “ท่อใยหิน” แบบยกพื้น สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพื้นที่ปลูกป่าโกงกางบริเวณนี้มีความแตกต่างจากพื้นที่ปลูกป่าโกงกางโดยทั่วไป มีพื้นทะเลบริเวณที่ปลูกเป็นก้อนหิน อ่านต่อ →

ครูอาสา ความสุขวิทยา เทอม พิเศษ

ครูอาสา ความสุขวิทยา เทอม พิเศษ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 8, 2019 to Sep 01, 2019

Timing: to

Location : โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร(สาขาเรือนแพ) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ครูอาสา ความสุขวิทยา เทอม พิเศษ
“ห้องเรียนลอยน้ำ สุขจริงอิงกระแสธาราปิง เมืองหละปูน”

กิจกรรม : สอนหนังสือ/ทำกิจกรรมเสริม+เติม+เพิ่มทักษะให้เด็กน้อย

สถานที่ : อ่านต่อ →

หมอหลงป่า ซีซั่น.2

หมอหลงป่า ซีซั่น.2

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 4, 2019 to Dec 01, 2019

Timing: to

Location : อุ้มผาง

ครงการ​แพทย์​อาสา​ หมอ หลง ป่า ซีซั่น​ 2

หมู่บ้านฤาษี​เลตองคุ จ.กาญจนบุรี​ (เข้าทางอุ้มผาง จ.ตาก)​

วันที่ 2-5 อ่านต่อ →

หมอเดิน​ดอย​ ซีซั่น.3

หมอเดิน​ดอย​ ซีซั่น.3

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 4, 2019 to Jan 20, 2020

Timing: to

Location : แม่ระมาด

โครงการ​แพทย์​อาสา​ หมอเดินดอย ซีซั่น.​3

หมู่บ้าน​ห้วยวัว แม่ระมาด​ จ.ตาก

วันที่ 24-27 ม.ค. 2563 (เดินทางคืนวันที่ 24 อ่านต่อ →

โครงการ​แพทย์​อาสา​ เติม​รัก​บ้าน​สายรุ้ง​

โครงการ​แพทย์​อาสา​ เติม​รัก​บ้าน​สายรุ้ง​

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 4, 2019 to Sep 26, 2019

Timing: to

Location : สังขละบุรี​

โครงการแพทย์​อาสา “เติมรัก บ้านสายรุ้ง” กับเด็กๆกำพร้า​ไร้สัญชาติ​ ณ ศูนย์​การเรียนรู้​บ้านสายรุ้ง สังขละบุรี​ จ.กาญจนบุรี​ วันที่ 28-29 อ่านต่อ →

ปลูกหญ้าทะเลให้พยูน รักษา เพิ่มพูน อนุรักษ์ ณ เมืองตรัง รุ่น2

ปลูกหญ้าทะเลให้พยูน รักษา เพิ่มพูน อนุรักษ์ ณ เมืองตรัง รุ่น2

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 4, 2019 to Oct 01, 2019

Timing: to

Location : ตรัง

กิจกรรม : ปลูกหญ้าทะเลให้พยูน รักษา เพิ่มพูน อนุรักษ์ ณ เมืองตรัง รุ่น2
จัดโดย อ่านต่อ →

รับบริจาคสมุดเหลือใช้เพื่อนำมาเป็นสมุดทำมือเพื่อน้อง

รับบริจาคสมุดเหลือใช้เพื่อนำมาเป็นสมุดทำมือเพื่อน้อง

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: July 1, 2019 to Oct 31, 2019

Timing: to

Location : สระบุรี

เชิญชวนบริจาคสมุดที่มีลายเส้นเหลือใช้ ที่สะอาด เพื่อนำมาทำสมุดทำมือเพื่อน้องๆ ในโรงเรียนขาดแคลน จังหวัดสระบุรี

อาสาอนุรักษ์ทุเรียน เมืองนนทบุรี

อาสาอนุรักษ์ทุเรียน เมืองนนทบุรี

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: June 28, 2019 to Sep 21, 2019

Timing: to

Location : สวนสมเด็จ จ. นนทบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้
ในปัจจุบันสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีลดน้อยลงมาก สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วมหลายครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้สวนทุเรียนนนท์เสียหายเป็นจำนวนมากและสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกษตรกรตัดสินใจขายที่ดินเป็นจำนวนมาก เพราะที่ดินในจังหวัดนนทบุรีมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ →

อาสากำจัดผักตบชวา และ นำมาแปรรูป จ.ชัยนาท

อาสากำจัดผักตบชวา และ นำมาแปรรูป จ.ชัยนาท

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: June 28, 2019 to Sep 20, 2019

Timing: to

Location : อำเภอ สรรพยา

ดูแลแหล่งน้ำ แก้ปัญหา “ผักตบชวา”

ปัญหาการแพร่ระบาดของผักตบชวาเป็นปัญหาที่มีมาในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน ตามประวัติดั้งเดิมของผักตบชวาระบุว่า ถูกนำเข้าจากเกาะชวาเมื่อปี 2444 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซีย หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการแพร่พันธุ์จนต้องเอาไปปล่อยในแม่น้ำลำคลองต่างๆ

ปัญหาผักตบชวามีระบุไว้ชัดเจนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อมีพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา อ่านต่อ →

อาสาปลูกปะการังเทียม ปล่อยปลาฉลามหัวทราย รุ่น3

อาสาปลูกปะการังเทียม ปล่อยปลาฉลามหัวทราย รุ่น3

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: June 25, 2019 to Aug 30, 2019

Timing: to

Location : หาดเตยงาม

หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธินหาดเตยงาม ตั้งอยู่ที่ อ่าวนาวิกโยธิน เป็นหนึ่งสถานที่น่าพักผ่อน เงียบสงบและปลอดภัย สามารถลงเล่นน้ำได้ โดยจะมีหอตรวจการณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ คอยอำนวยความสะดวกและให้การดูแลเป็นอย่างดี อ่านต่อ →

อาสาปลูกป่าชายเลนแนวใหม่ เพื่อความยั่งยืน ที่สัตหีบ

อาสาปลูกป่าชายเลนแนวใหม่ เพื่อความยั่งยืน ที่สัตหีบ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: June 24, 2019 to Aug 31, 2019

Timing: to

Location : สัตหีบ

การปลุกป่าโกงกาง ผ่านโคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “รูปแบบใหม่” ด้วย “ท่อใยหิน” แบบยกพื้น สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพื้นที่ปลูกป่าโกงกางบริเวณนี้มีความแตกต่างจากพื้นที่ปลูกป่าโกงกางโดยทั่วไป มีพื้นทะเลบริเวณที่ปลูกเป็นก้อนหิน อ่านต่อ →

แสงนำใจ 3 โรงเรียนของหนู

แสงนำใจ 3 โรงเรียนของหนู

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: September 1, 2019 to Dec 04, 2019

Timing: to

Location : Error

#เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2562
น้ำใจ – จิตอาสา เป็นกลุ่มชมรมไม่แสวงหาผลกำไรจากการจัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น โครงการค่ายอาสาของเพจนั้นจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจากการรวมตัวกันในโซเซียลเน็ตเวิร์ค อ่านต่อ →

ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ ความสุขวิทยา ป.๖ เทอม พิเศษ

ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ ความสุขวิทยา ป.๖ เทอม พิเศษ

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเปิด/ปิดรับสมัคร: June 21, 2019 to Sep 10, 2019

Timing: to

Location : โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร(สาขาเรือนแพ) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ครูอาสา ๕๐๐ ลี้ ความสุขวิทยา ป.๖ เทอม พิเศษ
“ห้องเรียนลอยน้ำ สุขจริงอิงกระแสธาราปิง เมืองหละปูน”

กิจกรรม อ่านต่อ →

ความเห็นล่าสุด