อาสาทำดี ร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ บางปู

อาสาทำดี ร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ณ บางปู

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date : August 25, 2019 to September 5, 2019
Timing : to

Location : สถานตากอากาศบางปู

กลุ่มจิตอาสาพุทธะ🌹 🌱ขอเชิญจิตอาสา 🌻”อิ่มบุญ อิ่มใจ เที่ยวเพลิน ได้ความรู้”🌺 🍁ร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ และทัศนศึกษา🍃 🍎วันพฤหัสบดีที่Read more