รับสมัครอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 13 วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2561

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 12 เพื่อเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา มีวาระการปฏิบัติงาน 1 ปีRead more