20150428-2-1

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-22 มิถุนายน 2558 โดยมีการอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนฯ /ฟังบรรยาย/เรียนรู้ปฏิบัติการเกษตรธรรมชาติ/ศึกษาดูงานชุมชน/โรงเรียน/มหา วิทยาลัยยอยเช/หน่วยราชการ ฯลฯ

โรงเรียนคานาอัน(Canaan Global Leadership Center) เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วม

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 14-22 มิถุนายน 2558 โดยมีการอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนฯ /ฟังบรรยาย/เรียนรู้ปฏิบัติการเกษตรธรรมชาติ/ศึกษาดูงานชุมชน/โรงเรียน/มหา วิทยาลัยยอยเช/หน่วยราชการ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายท่านละ เพียงท่าน 39,000 บาท(รวมค่าเครื่องบิน อาหาร ที่พัก รถ ล่าม)

ติดต่อคุณนิตดา 081-6825553 หมดเขตเร็วๆนี้