20150424-1-1

วิทยาลัย พัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ (สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เดิม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา ทุกสถาบันเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

2. สนใจเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การใช้ชีวิตในพื้นที่ต่างวัฒนธรรม

3. มีทัศนะที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้

4. มีประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสังคม (ถ้ามี)

 

การรับสมัคร

รับสมัคร บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

สอบข้อเขียน 28 มิถุนายน 2558

สอบสัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2558

ประกาศผลสอบ 24 กรกฏาคม 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5644440-79 ต่อ 1046, 1321

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.gvc.tu.ac.th