หวัดดีอายค่ะตื่นเต้นที่จัได้เรียนรู้จากการเป็นอาสาสมัคร