ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สุขแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นมีความสุขด้วย