ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม แล้วช่วยเหลือบุคคลอื่นเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย