มีใจรัก ด้านอาสาสมัครคะ, อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ให้ประเทศไทยน่าอยู่คะ