การเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ น่าจะเป้นเรื่องที่อยู่ในจินตนาการเท่านั้น ในความคิด ของเด็กๆ แต่ในโลกของความจริง คนที่กล้าออกมาช่วยเหลือคนอื่นที่เค้า อ่อนแอกว่า คนนั้นแหละ นามธรรมของซุปเปอร์ฮีโร่