อยากแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น ซึ่งเชื่อว่าเราสามารถทำมันได้