20160310-1-2

คุณสมบัติของผู้บริจาคเลือด

– ผู้ที่สุขภาพแข็งแรง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– น้ำหนักตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
– ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ
– นอนหลับอย่างเพียงพอ
– ไม่มีไข้
– ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผ่านการให้เลือด กล่าวคือ ไม่เคยใช้ยาเสพติดขนิดฉีด ไม่เคยตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี และ ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี

การบริจาค “ เลือด ” เสี่ยง หรือไม่

การบริจาคเลือด ใช้เข็มใหม่ทุกถุง ใช้ครั้งเดียว จึงไม่ทำให้ผู้บริจาคติดเชื้อจากการมาบริจาคเลือด
ผู้บริจาคบางท่านอาจรู้สึกเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม มึนงง หลังบริจาคเลือดได้ แต่อาการเหล่านี้เป็นชั่วคราวในบางคน และจะหายไปหลังจากได้พักผ่อน รับประทานอาหาร ดังนั้นหลังบริจาคเลือดควรดื่มน้ำมาก ๆ เม็ดเลือดจะถูกสร้างใหม่ทดแทน ในเวลา 4 – 8 สัปดาห์ จึงไม่ให้บริจาคเลือดถี่เกินไป
ผู้ชาย 3 เดือน บริจาคเลือด 1 ครั้ง
ผู้หญิง 6 เดือน บริจาคเลือด 1 ครั้ง

ติดต่อบริจาคเลือด ได้ที่ ธนาคารเลือด ตึก 72 ปี ชั้น 3 วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

โรงพยาบาลศิริราช
02-419-8081