20160314-2-1
corn>>nection : คน : เขา : เรา : ข้าวโพดหลายต่อหลายภาพจากยอดที่ไม่มีป่าไม้
หลายต่อหลายกองเพลิงควันไฟจากการเผาไร่
หลายต่อหลายเวที ที่มีการพูดคุยถึงต้นตอของปัญหา

แต่เรากล้ายืนยันว่านี่จะเป็นครั้งแรก “ที่คุณจะรับฟังข้อมูลจากทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว”ร่วมกันรับฟังและหาทางออกไปพร้อมๆกับพวกเขาเหล่านี้

ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหารบริษัททรู คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)

สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้บริษัทป่าสาละ

ประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี อดีตรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

จักรชัย โฉมทองดี ผู้ประสานงานด้านนโยบายและงานรณรงค์องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

ในเวทีเสวนา “คน เขา เรา ข้าวโพด: การเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน”

พร้อมกับตลาดมีราก มาคราวนี้เราจะนำสินค้าของดีจากยอดดอยและสินค้าที่ผลิตอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 8.00 น.-17.30น.
ที่ Root Garden ทองหล่อ ซ.3