วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.psds.tu.ac.th

20160421-2-1

ที่มา www.psds.tu.ac.th