ข้อมูลงานอาสาสมัคร

จำนวนงานอาสาสมัครทั้งหมด 45 งาน
โดยมีลักษณะงานแบ่งออกเป็นร้อยละ ดังนี้

 

พื้นที่จัดงานอาสาสมัคร

 


ข้อมูลสมาชิกอาสาสมัคร

จำนวนสมาชิกอาสาสมัครทั้งหมด 93 ราย
แบ่งสถิติออกเป็นร้อยละ ดังนี้

เพศ

   

  อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ตามภูมิภาคดังนี้

   

  ประเด็นงานที่อาสาสมัครให้ความสนใจ

   


  ข้อมูลสมาชิกองค์กร

  จำนวนสมาชิกองค์กร หน่วยงาน กลุ่มอาสาสมัครทั้งหมด 6 องค์กร
  แบ่งสถิติออกเป็นร้อยละ ดังนี้

  ประเภทองค์กร

   พื้นที่ปฏิบัติงาน

   ประเด็นที่ทำ