20160721-3-1
ออกมาทำให้คนเชียงใหม่ยิ้มกว้างกว่าที่เคย ^____^

why i why ชวนวัยรุ่นในท้องถิ่นเชียงใหม่ อายุ 13 – 25 ปี รวมตัวกัน 5 คนขึ้นไป ช่วยกันคิด ริเริ่ม ลงมือทำโครงการเพื่อท้องถิ่นของตนเอง

30 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินโครงการ
การพัฒนาศักยภาพ และระบบพี่เลี้ยงโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (bit.ly/YIM-CM-docx หรือ bit.ly/YIM-CM-pdf)

ส่งโครงการกลับมาที่ “โครงการหนุนเสริมเยาวชนจิตอาสาสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อท้องถิ่น” เลขที่ 209 ม.1 ซ.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 วงเล็บมุมซองว่า “ส่งโครงการ” หรือส่งมาทางอีเมล yimproject.cm@gmail.com

หมดเขตรับใบสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุน วันที่ 6 สิงหาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-2961150 และ 095-4932549

สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

***เปิดรับเฉพาะโครงการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น อำเภอเมือง

ที่มา
https://www.facebook.com/whyiwhy/photos/a.476980057030.262499.152773607030/10153637807727031/?type=3&theater

https://www.facebook.com/whyiwhy